Skolor i Götene

Skolor i Götene

I Götene kommun finns det 10 förskolor, 7 grundskolor och 2 gymnasieskolor. I Götenes grundskolor gick det 1470 elever år 2019. 81,7% av sjätteklassarna i Götene kommun uppnådde kunskapskravet 2019. Av de elever som gick årskurs 9 i Götene kommun uppnådde 81,1% kunskapskravet.
  • 10 Förskolor
  • 7 Grundskolor
  • 2 Gymnasieskolor

Förskolan Sjömärket Källby

Kommunal Förskola, Götene

31 barn
2 avdelningar
77.5 % personal med examen
8.7 personaltäthet

Föräldrakooperativet Kullebarn

Enskild Förskola, Götene

18 barn
1 avdelning
35.1 % personal med examen
4.9 personaltäthet

Hällekis Förskola

Kommunal Förskola, Götene

50 barn
4 avdelningar
38.1 % personal med examen
5.5 personaltäthet

Hällekisskolan

8.4

Kommunal Grundskola, Götene

126 elever
11.2 elever per lärare
75.9 % behöriga lärare

Källby Förskola

Kommunal Förskola, Götene

141 barn
8 avdelningar
52.7 % personal med examen
5.2 personaltäthet

Källby gård

7.8

Kommunal Grundskola, Götene

232 elever
11.9 elever per lärare
78.0 % behöriga lärare

Liljestensskolan 2

6.4

Kommunal Grundskola, Götene

400 elever
12.0 elever per lärare
70.4 % behöriga lärare
77.9 % uppnått kunskapskravet åk 9

Lillelunda Förskola

Kommunal Förskola, Götene

76 barn
13 avdelningar
40.0 % personal med examen
5.6 personaltäthet

Ljungsbackens Förskola

Kommunal Förskola, Götene

109 barn
8 avdelningar
52.3 % personal med examen
5.6 personaltäthet

Ljungsbackenskolan

7.8

Kommunal Grundskola, Götene

272 elever
13.4 elever per lärare
82.1 % behöriga lärare

Lediga jobb

Se alla lediga jobb i kommunen