Alléskolan 7 (Kommunal Gymnasieskola) Södra Allén 14, 69430 Hallsberg 1466 elever 93.6 Andel med examen 13.4 % Genomsnittligt betygspoäng
Folkasboskolan (Kommunal Grundskola) Skolgatan 2, 69731 Pålsboda 376 elever 13.9 elever per lärare 62.2 % lärarbehörighet 52.8 % uppnått kunskapskravet
Fredriksbergskolan (Kommunal Grundskola) Askersundsvägen 6-8, 69450 Vretstorp 160 elever 11.5 elever per lärare 70.9 % lärarbehörighet 100.0 % uppnått kunskapskravet
Förskolan Björkängen (Kommunal Förskola) Trädgårdsgatan 12, 69431 Hallsberg 63 barn 4 avdelningar 5.6 personaltäthet 52.9 % personal med examen
Förskolan Ekhagen (Kommunal Förskola) Skolvägen 5, 69774 Sköllersta 40 barn 3 avdelningar 5 personaltäthet 51.4 % personal med examen
Förskolan Folkasbo (Kommunal Förskola) Skolgatan 2-4, 69731 Pålsboda 33 barn 2 avdelningar 5.6 personaltäthet 83.1 % personal med examen
Förskolan Gläntan (Kommunal Förskola) Trädgårdsgatan 3-5, 69730 Pålsboda 34 barn 2 avdelningar 5.3 personaltäthet 14.7 % personal med examen
Förskolan Gullvivan (Kommunal Förskola) Skolgatan 2-4, 69731 Pålsboda 60 barn 4 avdelningar 5.2 personaltäthet 32.9 % personal med examen
Förskolan Hjorten (Kommunal Förskola) Vintergatan 54, 69793 Hjortkvarn 21 barn 1 avdelningar 6.4 personaltäthet 21.3 % personal med examen
Förskolan Hässleberg (Kommunal Förskola) Hässlebergsvägen 11, 69434 Hallsberg 48 barn 4 avdelningar 5.4 personaltäthet 53.1 % personal med examen
Förskolan Kompassen (Kommunal Förskola) Transtensgatan 5, 69431 Hallsberg 117 barn 7 avdelningar 5.7 personaltäthet 33.4 % personal med examen
Förskolan Norrgården (Kommunal Förskola) Norrgårdsgatan 3, 69434 Hallsberg 78 barn 5 avdelningar 5.9 personaltäthet 59.4 % personal med examen
Förskolan Sagobacken (Kommunal Förskola) Parkgatan 6, 69450 Vretstorp 46 barn 3 avdelningar 5.3 personaltäthet 51.7 % personal med examen
Förskolan Stocksätter (Kommunal Förskola) Norrgårdsgatan 25, 69434 Hallsberg 42 barn 3 avdelningar 5.2 personaltäthet 73 % personal med examen
Förskolan Tallbacken (Kommunal Förskola) Askersundsvägen 33, 69450 Vretstorp 54 barn 3 avdelningar 5.8 personaltäthet 41.5 % personal med examen
Förskolan Tranängen (Kommunal Förskola) Rättarevägen 7, 69436 Hallsberg 34 barn 2 avdelningar 5.4 personaltäthet 62.3 % personal med examen
Förskolan Treudden (Kommunal Förskola) Sodomvägen 11, 69774 Sköllersta 47 barn 3 avdelningar 5.4 personaltäthet 42.2 % personal med examen
Förskolan Vibytorp (Kommunal Förskola) Bondevägen 1, 69436 Hallsberg 54 barn 4 avdelningar 5.2 personaltäthet 64.1 % personal med examen
Förskolan Östansjö (Kommunal Förskola) Lönngatan 9, 69472 Östansjö 58 barn 3 avdelningar 5.7 personaltäthet 48.6 % personal med examen
Långängskolan (Kommunal Grundskola) Långängsvägen 2, 69436 Hallsberg 421 elever 14.2 elever per lärare 61.7 % lärarbehörighet 70.4 % uppnått kunskapskravet
Sköllersta skola (Kommunal Grundskola) Sockenvägen 18, 69774 Sköllersta 145 elever 13.5 elever per lärare 46.9 % lärarbehörighet 100.0 % uppnått kunskapskravet
Stocksätterskolan (Kommunal Grundskola) Norrgårdsgatan 25, 69434 Hallsberg 316 elever 11.0 elever per lärare 75.1 % lärarbehörighet 57.1 % uppnått kunskapskravet
Transtenskolan (Kommunal Grundskola) Transtensgatan 27, 69431 Hallsberg 350 elever 13.5 elever per lärare 50.7 % lärarbehörighet
Östansjö skola (Kommunal Grundskola) Krallgatan 5, 69472 Östansjö 95 elever 11.5 elever per lärare 63.5 % lärarbehörighet 100.0 % uppnått kunskapskravet

Vad är Skolkollen?

Skolkollen är en tjänst som samlar statistik och information om alla Sveriges skolor på ett och samma ställe. Det gör vi för att det ska bli så enkelt som möjligt för föräldrar och elever att jämföra skolor och hitta uppdaterad information inför skolvalet eller byte av skola. På Skolkollen.se hittar och jämför du enkelt antal elever, behörighetsgrad hos lärare, genomsnittsbetyg och programutbud hos de olika skolorna. För dig som är befintlig elev presenterar vi även information såsom skolmat och läsårstider. Förutom att presentera statistik och automatgenererad information från bl a Skolverket, SCB och IST ger vi även skolorna möjlighet att bredda bilden av skolan på ett nyanserat sätt genom den utökade tjänsten Skolkollen Premium.


Är du skolledare eller pedagog och nyfiken på hur Skolkollen fungerar?

Skolkollen är en fantastisk medborgartjänst som ger er möjlighet att bli än mer tillgängliga för föräldrar och elever utan extra arbete. All information uppdateras automatiskt vilket gör att er profil alltid är aktuell. Vill ni ta kontroll över vilken information som presenteras i er skolprofil? Då får ni alla möjligheter att berätta hur ni arbetar, visa upp era goda resultat och vad som är fördelarna med just er skola, för både föräldrar, elever och potentiella medarbetare. Allt ni behöver göra är att uppgradera till Skolkollen Premium!