Skolor i Höör

Skolor i Höör

I Höör kommun finns det 17 förskolor, 9 grundskolor och 2 gymnasieskolor. I Höörs grundskolor gick det 2111 elever år 2019. 92,8% av sjätteklassarna i Höör kommun uppnådde kunskapskravet 2019. Av de elever som gick årskurs 9 i Höör kommun uppnådde 68,3% kunskapskravet.
  • 17 Förskolor
  • 9 Grundskolor
  • 2 Gymnasieskolor

Arkens Förskola

Kommunal Förskola, Höör

39 barn
2 avdelningar
54.5 % personal med examen
5.9 personaltäthet

Blåklockans Förskola

Kommunal Förskola, Höör

12 barn
1 avdelning
64.3 % personal med examen
4.3 personaltäthet

Eden

Enskild Förskola, Höör

35 barn
4 avdelningar
15.9 % personal med examen
5.6 personaltäthet

Edens skola

9.2

Enskild Grundskola, Höör

126 elever
13.5 elever per lärare
46.9 % behöriga lärare

Emiliaskolan Höörs waldorfsk.

15.3

Enskild Grundskola, Höör

196 elever
11.0 elever per lärare
90.0 % uppnått kunskapskravet åk 9

Enebackeskolan

7.5

Kommunal Grundskola, Höör

650 elever
12.7 elever per lärare
58.0 % behöriga lärare

Fogdaröds Förskola

Kommunal Förskola, Höör

74 barn
4 avdelningar
43.3 % personal med examen
6.4 personaltäthet

Föräldra-Och Personalkooperativet I Ur&Skur Myllra

Enskild Förskola, Höör

33 barn
2 avdelningar
37.5 % personal med examen
5.3 personaltäthet

Gudmuntorps Förskola

Kommunal Förskola, Höör

9 barn
1 avdelning
31.0 % personal med examen
3.1 personaltäthet

Gudmuntorps skola

6.9

Kommunal Grundskola, Höör

114 elever
8.7 elever per lärare
74.7 % behöriga lärare

Lediga jobb

Se alla lediga jobb i kommunen