Skolor i Järfälla

Skolor i Järfälla

I Järfälla kommun finns det 57 förskolor, 30 grundskolor och 3 gymnasieskolor. I Järfällas grundskolor gick det 9455 elever år 2019. 70,1% av sjätteklassarna i Järfälla kommun uppnådde kunskapskravet 2019. Av de elever som gick årskurs 9 i Järfälla kommun uppnådde 73,4% kunskapskravet.
  • 57 Förskolor
  • 30 Grundskolor
  • 3 Gymnasieskolor

Allmogens Förskola ,K,

Kommunal Förskola, Järfälla

85 barn
5 avdelningar
50.5 % personal med examen
5.4 personaltäthet

Almarevägens Förskola ,K,

Kommunal Förskola, Järfälla

67 barn
4 avdelningar
43.9 % personal med examen
4.8 personaltäthet

Askungens Förskola ,K,

Kommunal Förskola, Järfälla

106 barn
6 avdelningar
32.7 % personal med examen
4.8 personaltäthet

Aspnäs Förskola ,K,

Kommunal Förskola, Järfälla

103 barn
6 avdelningar
10.1 % personal med examen
5.2 personaltäthet

Aspnässkolan

5.1

Kommunal Grundskola, Järfälla

255 elever
12.0 elever per lärare
44.2 % behöriga lärare

Barkarby Förskola ,K,

Kommunal Förskola, Järfälla

59 barn
3 avdelningar
33.9 % personal med examen
6.8 personaltäthet

Barkarbyskolan

7.3

Kommunal Grundskola, Järfälla

393 elever
14.4 elever per lärare
56.4 % behöriga lärare

Barkens Förskola ,K,

Kommunal Förskola, Järfälla

91 barn
3 avdelningar
8.8 % personal med examen
5.3 personaltäthet

Berghems Förskola ,K,

Kommunal Förskola, Järfälla

94 barn
5 avdelningar
56.0 % personal med examen
6.2 personaltäthet

Berghemskolan

6.0

Kommunal Grundskola, Järfälla

285 elever
17.7 elever per lärare
68.8 % behöriga lärare

Lediga jobb

Se alla lediga jobb i kommunen