Skolor i Kalix

Skolor i Kalix

I Kalix kommun finns det 15 förskolor, 10 grundskolor och 1 gymnasieskolor. I Kalixs grundskolor gick det 1583 elever år 2019. 82,4% av sjätteklassarna i Kalix kommun uppnådde kunskapskravet 2019. Av de elever som gick årskurs 9 i Kalix kommun uppnådde 80,3% kunskapskravet.
  • 15 Förskolor
  • 10 Grundskolor
  • 1 Gymnasieskolor

Centrumskolan

7.4

Kommunal Grundskola, Kalix

207 elever
10.3 elever per lärare
76.5 % behöriga lärare

Djuptjärns Förskola

Kommunal Förskola, Kalix

79 barn
5 avdelningar
70.6 % personal med examen
6.2 personaltäthet

Djuptjärnsskolan

7.5

Kommunal Grundskola, Kalix

184 elever
11.5 elever per lärare
82.3 % behöriga lärare

Furuhedsskolan 1

7.0

Kommunal Gymnasieskola, Kalix

594 elever
89.6 % examinerade
14.1 i genomsnittsbetyg
BA
EE
EK
ES
IM
IN
NA
+

Förskolan Prisman

Kommunal Förskola, Kalix

64 barn
5 avdelningar
76.0 % personal med examen
6.2 personaltäthet

Gammelgårdens Förskola

Kommunal Förskola, Kalix

14 barn
1 avdelning
66.7 % personal med examen
4.7 personaltäthet

Grundsärskolan F-6

-

Kommunal Grundskola, Kalix

Grytnäs Förskola

Kommunal Förskola, Kalix

20 barn
1 avdelning
100 % personal med examen
6.3 personaltäthet

Innanbäckens skola

8.1

Kommunal Grundskola, Kalix

133 elever
10.4 elever per lärare
99.0 % behöriga lärare

Lyrans Förskola

Kommunal Förskola, Kalix

58 barn
4 avdelningar
56.8 % personal med examen
5.3 personaltäthet

Lediga jobb

Se alla lediga jobb i kommunen