Skolor i Kalmar

Skolor i Kalmar

I Kalmar kommun finns det 35 förskolor, 29 grundskolor och 10 gymnasieskolor. I Kalmars grundskolor gick det 7924 elever år 2019. 88,4% av sjätteklassarna i Kalmar kommun uppnådde kunskapskravet 2019. Av de elever som gick årskurs 9 i Kalmar kommun uppnådde 83,0% kunskapskravet.
  • 35 Förskolor
  • 29 Grundskolor
  • 10 Gymnasieskolor

Amanda Waldorfförskola

Enskild Förskola, Kalmar

17 barn
3 avdelningar
0.5 % personal med examen
4.5 personaltäthet

Backsippan

Enskild Förskola, Kalmar

28 barn
2 avdelningar
50.0 % personal med examen
7.0 personaltäthet

Barkestorpsskolan

6.7

Kommunal Grundskola, Kalmar

203 elever
12.7 elever per lärare
91.0 % behöriga lärare
77.0 % uppnått kunskapskravet åk 9

Calmare Internationella Skola

7.3

Enskild Gymnasieskola, Kalmar

255 elever
93.3 % examinerade
15.2 i genomsnittsbetyg
EK
IM
NA
SA
TE

Dag Hammarskjöld Gymnasiet

-

Enskild Gymnasieskola, Kalmar

16 elever
ES
HOHAL
IM
NA
SA

Djurängsskolan

7.2

Kommunal Grundskola, Kalmar

189 elever
12.2 elever per lärare
93.4 % behöriga lärare

Falkenbergsskolan

13.4

Kommunal Grundskola, Kalmar

541 elever
13.2 elever per lärare
80.4 % behöriga lärare
93.2 % uppnått kunskapskravet åk 9

Fria Läroverken i Kalmar

-

Enskild Gymnasieskola, Kalmar

185 elever
71.8 % examinerade
12.8 i genomsnittsbetyg
NA
TE
SA
ES
EK
EE
BF
+

Funkaboskolan

14.8

Kommunal Grundskola, Kalmar

827 elever
10.9 elever per lärare
86.4 % behöriga lärare
77.7 % uppnått kunskapskravet åk 9

Förskolan Björkenäs

Kommunal Förskola, Kalmar

103 barn
8 avdelningar
56.1 % personal med examen
4.3 personaltäthet

Lediga jobb

Se alla lediga jobb i kommunen