Skolor i Kävlinge

Skolor i Kävlinge

I Kävlinge kommun finns det 19 förskolor, 14 grundskolor och 1 gymnasieskolor. I Kävlinges grundskolor gick det 4573 elever år 2019. 92,9% av sjätteklassarna i Kävlinge kommun uppnådde kunskapskravet 2019. Av de elever som gick årskurs 9 i Kävlinge kommun uppnådde 91,7% kunskapskravet.
  • 19 Förskolor
  • 14 Grundskolor
  • 1 Gymnasieskolor

Annelundsskolan

13.8

Kommunal Grundskola, Kävlinge

170 elever
11.2 elever per lärare
70.4 % behöriga lärare

Arvidsborgs Förskola

Kommunal Förskola, Kävlinge

90 barn
9 avdelningar
35.0 % personal med examen
5.3 personaltäthet

Barsebäcks Montessoriförskola

Enskild Förskola, Kävlinge

101 barn
6 avdelningar
45.8 % personal med examen
5.7 personaltäthet

Barsebäcks Montessoriskola

8.9

Enskild Grundskola, Kävlinge

232 elever
11.8 elever per lärare
74.8 % behöriga lärare
100.0 % uppnått kunskapskravet åk 9

Brynstenens Förskola

Kommunal Förskola, Kävlinge

92 barn
6 avdelningar
30.0 % personal med examen
4.7 personaltäthet

Bullerbyns Förskola

Kommunal Förskola, Kävlinge

105 barn
6 avdelningar
45.7 % personal med examen
5.5 personaltäthet

Dösjebro Förskola

Kommunal Förskola, Kävlinge

86 barn
9 avdelningar
54.9 % personal med examen
6.1 personaltäthet

Dösjebroskolan

13.2

Kommunal Grundskola, Kävlinge

162 elever
14.1 elever per lärare
65.8 % behöriga lärare

Emyhills Förskola

Kommunal Förskola, Kävlinge

93 barn
9 avdelningar
47.3 % personal med examen
5.1 personaltäthet

Henkelstorps Förskola

Kommunal Förskola, Kävlinge

121 barn
10 avdelningar
37.4 % personal med examen
6.1 personaltäthet

Lediga jobb

Se alla lediga jobb i kommunen