Skolor i Kil

Skolor i Kil

I Kil kommun finns det 12 förskolor, 7 grundskolor och 1 gymnasieskolor. I Kils grundskolor gick det 1380 elever år 2019. 72,3% av sjätteklassarna i Kil kommun uppnådde kunskapskravet 2019. Av de elever som gick årskurs 9 i Kil kommun uppnådde 55,6% kunskapskravet.
  • 12 Förskolor
  • 7 Grundskolor
  • 1 Gymnasieskolor

Boda Förskola

Kommunal Förskola, Kil

46 barn
3 avdelningar
81.4 % personal med examen
5.3 personaltäthet

Bodaskolan

-

Kommunal Grundskola, Kil

79 elever
11.6 elever per lärare
57.5 % behöriga lärare

Dalliden Förskola

Kommunal Förskola, Kil

54 barn
3 avdelningar
55.6 % personal med examen
6.0 personaltäthet

Dallidenskolan

8.5

Kommunal Grundskola, Kil

153 elever
14.5 elever per lärare
89.9 % behöriga lärare

Fageråsen Förskola

Kommunal Förskola, Kil

56 barn
3 avdelningar
67.8 % personal med examen
5.1 personaltäthet

Fageråsskolan

6.1

Kommunal Grundskola, Kil

94 elever
11.6 elever per lärare
90.6 % behöriga lärare

Färgdroppen Förskola

Kommunal Förskola, Kil

14 barn
1 avdelning
66.7 % personal med examen
4.7 personaltäthet

Graniten Förskola

Kommunal Förskola, Kil

34 barn
2 avdelningar
66.7 % personal med examen
5.7 personaltäthet

IM

-

Kommunal Gymnasieskola, Kil

22 elever
IM

Kulskolan

Enskild Förskola, Kil

66 barn
1 avdelning
35.0 % personal med examen
3.8 personaltäthet

Lediga jobb

Se alla lediga jobb i kommunen