Skolor i Kil

Skolor i Kil

I Kil kommun finns det 12 förskolor, 7 grundskolor och gymnasieskolor. I Kils grundskolor gick det 1380 elever år 2019. 72,3% av sjätteklassarna i Kil kommun uppnådde kunskapskravet 2019. Av de elever som gick årskurs 9 i Kil kommun uppnådde 55,6% kunskapskravet.
  • 12 Förskolor
  • 7 Grundskolor
  • Gymnasieskolor

Boda Förskola

Kommunal Förskola, Kil

46 barn
3 avdelningar
81.4 % personal med examen
5.3 personaltäthet

Bodaskolan

-

Kommunal Grundskola, Kil

71 elever
10.1 elever per lärare
67.9 % behöriga lärare

Dalliden Förskola

Kommunal Förskola, Kil

54 barn
3 avdelningar
55.6 % personal med examen
6.0 personaltäthet

Dallidenskolan

8.5

Kommunal Grundskola, Kil

147 elever
12.5 elever per lärare
91.7 % behöriga lärare

Fageråsen Förskola

Kommunal Förskola, Kil

56 barn
3 avdelningar
67.8 % personal med examen
5.1 personaltäthet

Fageråsskolan

6.1

Kommunal Grundskola, Kil

73 elever
9.0 elever per lärare
83.8 % behöriga lärare

Färgdroppen Förskola

Kommunal Förskola, Kil

14 barn
1 avdelning
66.7 % personal med examen
4.7 personaltäthet

Graniten Förskola

Kommunal Förskola, Kil

34 barn
2 avdelningar
66.7 % personal med examen
5.7 personaltäthet

Kulskolan

Enskild Förskola, Kil

66 barn
1 avdelning
35.0 % personal med examen
3.8 personaltäthet

Lövängen Förskola

Kommunal Förskola, Kil

52 barn
3 avdelningar
33.3 % personal med examen
5.8 personaltäthet

Lediga jobb

Se alla lediga jobb i kommunen