Skolor i Kinda

Skolor i Kinda

I Kinda kommun finns det 11 förskolor, 5 grundskolor och 1 gymnasieskolor. I Kindas grundskolor gick det 1435 elever år 2019. 84,9% av sjätteklassarna i Kinda kommun uppnådde kunskapskravet 2019. Av de elever som gick årskurs 9 i Kinda kommun uppnådde 79,5% kunskapskravet.
  • 11 Förskolor
  • 5 Grundskolor
  • 1 Gymnasieskolor

Arkens Förskola

Enskild Förskola, Kinda

50 barn
4 avdelningar
20.7 % personal med examen
4.4 personaltäthet

Berget

Kommunal Förskola, Kinda

46 barn
4 avdelningar
33.3 % personal med examen
4.4 personaltäthet

Björkliden

Kommunal Förskola, Kinda

71 barn
5 avdelningar
40.2 % personal med examen
4.6 personaltäthet

Bäckskolan

-

Kommunal Grundskola, Kinda

207 elever
13.7 elever per lärare
84.6 % behöriga lärare

Förskolan Himlabacken

Enskild Förskola, Kinda

58 barn
3 avdelningar
36.2 % personal med examen
5.9 personaltäthet

Horn skola

7.2

Kommunal Grundskola, Kinda

56 elever
9.7 elever per lärare
55.6 % behöriga lärare

Horns Förskola

Kommunal Förskola, Kinda

45 barn
5 avdelningar
36.9 % personal med examen
4.8 personaltäthet

Junibacken

Kommunal Förskola, Kinda

37 barn
4 avdelningar
38.6 % personal med examen
5.6 personaltäthet

Kinda lärcentrum

-

Kommunal Gymnasieskola, Kinda

7 elever
IM
IN

Kottens Förskola

Kommunal Förskola, Kinda

16 barn
1 avdelning
33.3 % personal med examen
4.4 personaltäthet

Lediga jobb

Se alla lediga jobb i kommunen