Skolor i Krokom

Skolor i Krokom

I Krokom kommun finns det 29 förskolor, 16 grundskolor och 3 gymnasieskolor. I Krokoms grundskolor gick det 2153 elever år 2019. 89,7% av sjätteklassarna i Krokom kommun uppnådde kunskapskravet 2019. Av de elever som gick årskurs 9 i Krokom kommun uppnådde 80,3% kunskapskravet.
  • 29 Förskolor
  • 16 Grundskolor
  • 3 Gymnasieskolor

Anso Förskola Ab

Enskild Förskola, Krokom

34 barn
1 avdelning
23.1 % personal med examen
4.4 personaltäthet

Aspens Förskola

Kommunal Förskola, Krokom

45 barn
3 avdelningar
44.5 % personal med examen
4.9 personaltäthet

Aspås skola

7.3

Kommunal Grundskola, Krokom

89 elever
10.9 elever per lärare
78.7 % behöriga lärare

Bjäkerdalens Förskola

Kommunal Förskola, Krokom

35 barn
2 avdelningar
17.2 % personal med examen
5.2 personaltäthet

Bygdegårdens Förskola

Kommunal Förskola, Krokom

12 barn
1 avdelning
50.5 % personal med examen
5.9 personaltäthet

Cederbergsskolan F-9

17.1

Kommunal Grundskola, Krokom

114 elever
9.4 elever per lärare
69.8 % behöriga lärare
92.9 % uppnått kunskapskravet åk 9

Dille Gård Naturbruksgymnasium

13.4

Enskild Gymnasieskola, Krokom

131 elever
88.0 % examinerade
14.3 i genomsnittsbetyg
GYVULAR01
IM
NB

Droppen Förskola

Kommunal Förskola, Krokom

36 barn
3 avdelningar
21.9 % personal med examen
7.0 personaltäthet

Dungens Förskola

Kommunal Förskola, Krokom

34 barn
2 avdelningar
49.3 % personal med examen
5.7 personaltäthet

Dvärsätts skola

8.6

Kommunal Grundskola, Krokom

125 elever
11.5 elever per lärare
79.4 % behöriga lärare

Lediga jobb

Se alla lediga jobb i kommunen