Skolor i Kumla

Skolor i Kumla

I Kumla kommun finns det 22 förskolor, 11 grundskolor och 1 gymnasieskolor. I Kumlas grundskolor gick det 2797 elever år 2019. 72,7% av sjätteklassarna i Kumla kommun uppnådde kunskapskravet 2019. Av de elever som gick årskurs 9 i Kumla kommun uppnådde 71,8% kunskapskravet.
  • 22 Förskolor
  • 11 Grundskolor
  • 1 Gymnasieskolor

Björnens Förskola

Kommunal Förskola, Kumla

26 barn
1 avdelning
28.6 % personal med examen
3.7 personaltäthet

Blå Huset

Kommunal Förskola, Kumla

66 barn
4 avdelningar
40.0 % personal med examen
5.5 personaltäthet

Borgens Förskola

Kommunal Förskola, Kumla

33 barn
2 avdelningar
29.0 % personal med examen
4.8 personaltäthet

Duvans Förskola

Kommunal Förskola, Kumla

66 barn
4 avdelningar
58.5 % personal med examen
7.4 personaltäthet

Ekeby Förskola

Kommunal Förskola, Kumla

83 barn
5 avdelningar
45.1 % personal med examen
5.0 personaltäthet

Ekeby skola

-

Kommunal Grundskola, Kumla

117 elever
13.8 elever per lärare
88.2 % behöriga lärare

Fylsta skola

6.4

Kommunal Grundskola, Kumla

326 elever
12.4 elever per lärare
78.3 % behöriga lärare

Hagaskolan

6.8

Kommunal Grundskola, Kumla

259 elever
14.4 elever per lärare
90.2 % behöriga lärare

Hardemo Förskola

Kommunal Förskola, Kumla

21 barn
2 avdelningar
44.4 % personal med examen
4.7 personaltäthet

Hardemo skola

-

Kommunal Grundskola, Kumla

59 elever
15.8 elever per lärare
63.0 % behöriga lärare

Lediga jobb

Se alla lediga jobb i kommunen