Skolor i Kumla

Skolor i Kumla

I Kumla kommun finns det 22 förskolor, 11 grundskolor och 1 gymnasieskolor. I Kumlas grundskolor gick det 2797 elever år 2019. 72,7% av sjätteklassarna i Kumla kommun uppnådde kunskapskravet 2019. Av de elever som gick årskurs 9 i Kumla kommun uppnådde 71,8% kunskapskravet.
  • 22 Förskolor
  • 11 Grundskolor
  • 1 Gymnasieskolor

Björnens Förskola

Kommunal Förskola, Kumla

26 barn
1 avdelning
28.6 % personal med examen
3.7 personaltäthet

Blå Huset

Kommunal Förskola, Kumla

66 barn
4 avdelningar
40.0 % personal med examen
5.5 personaltäthet

Borgens Förskola

Kommunal Förskola, Kumla

33 barn
2 avdelningar
29.0 % personal med examen
4.8 personaltäthet

Duvans Förskola

Kommunal Förskola, Kumla

66 barn
4 avdelningar
58.5 % personal med examen
7.4 personaltäthet

Ekeby Förskola

Kommunal Förskola, Kumla

83 barn
5 avdelningar
45.1 % personal med examen
5.0 personaltäthet

Ekeby skola

-

Kommunal Grundskola, Kumla

108 elever
11.7 elever per lärare
81.1 % behöriga lärare

Fylsta skola

6.4

Kommunal Grundskola, Kumla

343 elever
12.0 elever per lärare
84.7 % behöriga lärare

Hagaskolan

6.8

Kommunal Grundskola, Kumla

252 elever
14.0 elever per lärare
94.9 % behöriga lärare

Hardemo Förskola

Kommunal Förskola, Kumla

21 barn
2 avdelningar
44.4 % personal med examen
4.7 personaltäthet

Hardemo skola

-

Kommunal Grundskola, Kumla

51 elever
11.0 elever per lärare
61.0 % behöriga lärare

Lediga jobb

Se alla lediga jobb i kommunen