Skolor i Lekeberg

Skolor i Lekeberg

I Lekeberg kommun finns det 11 förskolor, 5 grundskolor och 1 gymnasieskolor. I Lekebergs grundskolor gick det 1066 elever år 2019. 73,6% av sjätteklassarna i Lekeberg kommun uppnådde kunskapskravet 2019. Av de elever som gick årskurs 9 i Lekeberg kommun uppnådde 65,9% kunskapskravet.
  • 11 Förskolor
  • 5 Grundskolor
  • 1 Gymnasieskolor

Förskolan Gunghästen

Kommunal Förskola, Lekeberg

15 barn
1 avdelning
70.2 % personal med examen
5.3 personaltäthet

Förskolan Lär-Kan

Kommunal Förskola, Lekeberg

67 barn
4 avdelningar
63.2 % personal med examen
5.7 personaltäthet

Förskolan Skattkistan

Kommunal Förskola, Lekeberg

36 barn
2 avdelningar
35.7 % personal med examen
6.4 personaltäthet

Förskolan Tummeliten

Kommunal Förskola, Lekeberg

50 barn
3 avdelningar
46.9 % personal med examen
6.3 personaltäthet

Förskolan Växthuset Berga

Kommunal Förskola, Lekeberg

61 barn
3 avdelningar
54.2 % personal med examen
6.9 personaltäthet

Förskolan Äppelblomman

Kommunal Förskola, Lekeberg

51 barn
3 avdelningar
51.3 % personal med examen
6.5 personaltäthet

Förskolan Äventyret

Kommunal Förskola, Lekeberg

54 barn
3 avdelningar
43.5 % personal med examen
5.8 personaltäthet

Gymnasieutbildning i Lekeberg

7.8

Kommunal Gymnasieskola, Lekeberg

4 elever
IM

Hidinge Förskola Norrgården

Kommunal Förskola, Lekeberg

42 barn
3 avdelningar
38.9 % personal med examen
4.7 personaltäthet

Hidinge Förskola Sörgården

Kommunal Förskola, Lekeberg

42 barn
3 avdelningar
58.9 % personal med examen
4.7 personaltäthet

Lediga jobb

Se alla lediga jobb i kommunen