Skolor i Ludvika

Skolor i Ludvika

I Ludvika kommun finns det 26 förskolor, 15 grundskolor och 3 gymnasieskolor. I Ludvikas grundskolor gick det 3511 elever år 2019. 71,5% av sjätteklassarna i Ludvika kommun uppnådde kunskapskravet 2019. Av de elever som gick årskurs 9 i Ludvika kommun uppnådde 66,3% kunskapskravet.
  • 26 Förskolor
  • 15 Grundskolor
  • 3 Gymnasieskolor

Biskopsnäsets Förskola

Kommunal Förskola, Ludvika

58 barn
3 avdelningar
20.2 % personal med examen
6.2 personaltäthet

Björkås Förskola

Kommunal Förskola, Ludvika

103 barn
7 avdelningar
20.3 % personal med examen
3.9 personaltäthet

Blötbergets skola

6.7

Kommunal Grundskola, Ludvika

152 elever
12.3 elever per lärare
40.1 % behöriga lärare

Fredens Förskola

Kommunal Förskola, Ludvika

95 barn
6 avdelningar
10.6 % personal med examen
5.6 personaltäthet

Fredriksbergsskolan

-

Kommunal Grundskola, Ludvika

52 elever
10.8 elever per lärare
58.4 % behöriga lärare

Förskolan Indianberget

Kommunal Förskola, Ludvika

30 barn
2 avdelningar
36.3 % personal med examen
5.3 personaltäthet

Förskolan Lilla Park

Kommunal Förskola, Ludvika

39 barn
2 avdelningar
0.0 % personal med examen
4.5 personaltäthet

Förskolan Lyckan

Kommunal Förskola, Ludvika

38 barn
2 avdelningar
35.5 % personal med examen
4.9 personaltäthet

Förskolan Lärkan

Kommunal Förskola, Ludvika

36 barn
2 avdelningar
52.4 % personal med examen
5.0 personaltäthet

Gonäs Förskola

Kommunal Förskola, Ludvika

47 barn
3 avdelningar
66.0 % personal med examen
5.3 personaltäthet

Lediga jobb

Se alla lediga jobb i kommunen