Skolor i Lysekil

Skolor i Lysekil

I Lysekil kommun finns det 13 förskolor, 6 grundskolor och 1 gymnasieskolor. I Lysekils grundskolor gick det 1502 elever år 2019. 76,3% av sjätteklassarna i Lysekil kommun uppnådde kunskapskravet 2019. Av de elever som gick årskurs 9 i Lysekil kommun uppnådde 69,3% kunskapskravet.
  • 13 Förskolor
  • 6 Grundskolor
  • 1 Gymnasieskolor

Almens Förskola

Kommunal Förskola, Lysekil

51 barn
3 avdelningar
60.0 % personal med examen
5.1 personaltäthet

Ankdammens Förskola

Enskild Förskola, Lysekil

17 barn
2 avdelningar
5.8 % personal med examen
7.3 personaltäthet

Badhusbergets Förskola

Kommunal Förskola, Lysekil

64 barn
6 avdelningar
23.1 % personal med examen
4.9 personaltäthet

Bergs Förskola

Kommunal Förskola, Lysekil

50 barn
3 avdelningar
33.3 % personal med examen
5.6 personaltäthet

Bergs skola

-

Kommunal Grundskola, Lysekil

67 elever
17.4 elever per lärare
50.4 % behöriga lärare

Bro skola

-

Kommunal Grundskola, Lysekil

45 elever
10.1 elever per lärare
74.4 % behöriga lärare

Domarekens Förskola

Kommunal Förskola, Lysekil

28 barn
2 avdelningar
60.3 % personal med examen
4.8 personaltäthet

Färgaregatans Förskola

Kommunal Förskola, Lysekil

34 barn
3 avdelningar
58.3 % personal med examen
7.1 personaltäthet

Grundsunds Förskola

Kommunal Förskola, Lysekil

11 barn
1 avdelning
66.7 % personal med examen
3.7 personaltäthet

Gullmarsgymnasiet 1

7.3

Kommunal Gymnasieskola, Lysekil

507 elever
98.3 % examinerade
14.8 i genomsnittsbetyg
EK
NA
SA
TE
BA
BF
EE
+

Lediga jobb

Se alla lediga jobb i kommunen