Skolor i Mark

Skolor i Mark

I Mark kommun finns det 33 förskolor, 19 grundskolor och 1 gymnasieskolor. I Marks grundskolor gick det 4299 elever år 2019. 80,7% av sjätteklassarna i Mark kommun uppnådde kunskapskravet 2019. Av de elever som gick årskurs 9 i Mark kommun uppnådde 77,8% kunskapskravet.
  • 33 Förskolor
  • 19 Grundskolor
  • 1 Gymnasieskolor

Assbergs Förskola

Kommunal Förskola, Mark

90 barn
8 avdelningar
45.6 % personal med examen
3.7 personaltäthet

Bjälbo Förskola

Kommunal Förskola, Mark

101 barn
7 avdelningar
48.9 % personal med examen
5.0 personaltäthet

Björketorps Förskola

Kommunal Förskola, Mark

67 barn
5 avdelningar
39.8 % personal med examen
5.3 personaltäthet

Björketorpskolan

14.3

Kommunal Grundskola, Mark

105 elever
9.6 elever per lärare
74.0 % behöriga lärare

Björsgårdens Förskola

Kommunal Förskola, Mark

68 barn
4 avdelningar
44.2 % personal med examen
4.3 personaltäthet

Ekgårdens Förskola

Kommunal Förskola, Mark

32 barn
2 avdelningar
48.0 % personal med examen
5.1 personaltäthet

Fotskäls Förskola

Kommunal Förskola, Mark

46 barn
4 avdelningar
49.9 % personal med examen
4.0 personaltäthet

Fotskälskolan

16.0

Kommunal Grundskola, Mark

100 elever
13.0 elever per lärare
46.4 % behöriga lärare

Fritslaskolan

30.7

Kommunal Grundskola, Mark

410 elever
11.0 elever per lärare
71.1 % behöriga lärare
78.6 % uppnått kunskapskravet åk 9

Föräldrakooperativet Bybarna

Enskild Förskola, Mark

32 barn
2 avdelningar
35.9 % personal med examen
4.6 personaltäthet

Lediga jobb

Se alla lediga jobb i kommunen