Skolor i Mönsterås

Skolor i Mönsterås

I Mönsterås kommun finns det 13 förskolor, 8 grundskolor och 1 gymnasieskolor. I Mönsteråss grundskolor gick det 1634 elever år 2019. 82,4% av sjätteklassarna i Mönsterås kommun uppnådde kunskapskravet 2019. Av de elever som gick årskurs 9 i Mönsterås kommun uppnådde 61,6% kunskapskravet.
  • 13 Förskolor
  • 8 Grundskolor
  • 1 Gymnasieskolor

Alsterå/Skytteanska skolan

8.8

Kommunal Grundskola, Mönsterås

118 elever
7.8 elever per lärare
69.3 % behöriga lärare

Alsteråskolan

-

Kommunal Grundskola, Mönsterås

79 elever
10.1 elever per lärare
82.6 % behöriga lärare

Fliseryds Förskola

Kommunal Förskola, Mönsterås

65 barn
5 avdelningar
48.0 % personal med examen
4.7 personaltäthet

Fliseryds skola

-

Kommunal Grundskola, Mönsterås

107 elever
7.7 elever per lärare
83.0 % behöriga lärare

Förskolan Blomman

Kommunal Förskola, Mönsterås

95 barn
6 avdelningar
33.8 % personal med examen
4.9 personaltäthet

Förskolan Blåklockan

Kommunal Förskola, Mönsterås

27 barn
2 avdelningar
65.2 % personal med examen
4.7 personaltäthet

Förskolan Busfröet

Enskild Förskola, Mönsterås

26 barn
1 avdelning
47.5 % personal med examen
3.9 personaltäthet

Förskolan Eken

Kommunal Förskola, Mönsterås

94 barn
6 avdelningar
53.4 % personal med examen
4.4 personaltäthet

Förskolan Galaxen

Kommunal Förskola, Mönsterås

56 barn
3 avdelningar
42.4 % personal med examen
4.2 personaltäthet

Förskolan Kometen

Kommunal Förskola, Mönsterås

15 barn
1 avdelning
26.7 % personal med examen
4.0 personaltäthet

Lediga jobb

Se alla lediga jobb i kommunen