Skolor i Mora

Skolor i Mora

I Mora kommun finns det 28 förskolor, 13 grundskolor och 1 gymnasieskolor. I Moras grundskolor gick det 2272 elever år 2019. 86,0% av sjätteklassarna i Mora kommun uppnådde kunskapskravet 2019. Av de elever som gick årskurs 9 i Mora kommun uppnådde 69,1% kunskapskravet.
  • 28 Förskolor
  • 13 Grundskolor
  • 1 Gymnasieskolor

Bjäkenbackens skola F-6

8.8

Kommunal Grundskola, Mora

183 elever
12.8 elever per lärare
80.6 % behöriga lärare

Bullerbyns Förskola

Kommunal Förskola, Mora

29 barn
2 avdelningar
45.2 % personal med examen
4.0 personaltäthet

Canada Förskola

Kommunal Förskola, Mora

52 barn
3 avdelningar
54.2 % personal med examen
5.4 personaltäthet

Finnsnäs Förskola

Kommunal Förskola, Mora

32 barn
2 avdelningar
50.0 % personal med examen
5.3 personaltäthet

Färnäs skola F-6

8.7

Kommunal Grundskola, Mora

144 elever
11.7 elever per lärare
60.7 % behöriga lärare

Förskolan Pärlan

Enskild Förskola, Mora

18 barn
1 avdelning
7.4 % personal med examen
6.7 personaltäthet

Förskolan Sparven

Enskild Förskola, Mora

15 barn
2 avdelningar
53.8 % personal med examen
4.6 personaltäthet

Föräldrakooperativet Blåklockan I Bonäs Ek Fören

Enskild Förskola, Mora

16 barn
1 avdelning
22.2 % personal med examen
3.6 personaltäthet

Föräldrakooperativet Filiorum Ek. För

Enskild Förskola, Mora

22 barn
1 avdelning
0.0 % personal med examen
4.9 personaltäthet

Föräldrakooperativet Kojan I Mora, Ek För

Enskild Förskola, Mora

16 barn
1 avdelning
28.6 % personal med examen
4.6 personaltäthet

Lediga jobb

Se alla lediga jobb i kommunen