Skolor i Munkfors

Skolor i Munkfors

I Munkfors kommun finns det 4 förskolor, 2 grundskolor och gymnasieskolor. I Munkforss grundskolor gick det 413 elever år 2019. 84,6% av sjätteklassarna i Munkfors kommun uppnådde kunskapskravet 2019. Av de elever som gick årskurs 9 i Munkfors kommun uppnådde 81,1% kunskapskravet.
  • 4 Förskolor
  • 2 Grundskolor
  • Gymnasieskolor

Forsnässkolan 4-9

12.2

Kommunal Grundskola, Munkfors

251 elever
13.0 elever per lärare
46.6 % behöriga lärare
62.2 % uppnått kunskapskravet åk 9

Hedens Förskola

Kommunal Förskola, Munkfors

17 barn
1 avdelning
50.0 % personal med examen
4.3 personaltäthet

Lillmunkens Förskola

Kommunal Förskola, Munkfors

96 barn
5 avdelningar
54.1 % personal med examen
5.2 personaltäthet

Munkerudsskolan

-

Kommunal Grundskola, Munkfors

153 elever
13.6 elever per lärare
71.7 % behöriga lärare

Ransäters Förskola

Kommunal Förskola, Munkfors

41 barn
3 avdelningar
57.1 % personal med examen
5.9 personaltäthet

Stubbar Och Kottar

Enskild Förskola, Munkfors

22 barn
2 avdelningar
69.2 % personal med examen
6.8 personaltäthet

Lediga jobb

Se alla lediga jobb i kommunen