Skolor i Norberg

Skolor i Norberg

I Norberg kommun finns det 5 förskolor, 2 grundskolor och gymnasieskolor. I Norbergs grundskolor gick det 682 elever år 2019. 66,7% av sjätteklassarna i Norberg kommun uppnådde kunskapskravet 2019. Av de elever som gick årskurs 9 i Norberg kommun uppnådde 52,6% kunskapskravet.
  • 5 Förskolor
  • 2 Grundskolor
  • Gymnasieskolor

Centralskolan

10.9

Kommunal Grundskola, Norberg

415 elever
10.9 elever per lärare
48.0 % behöriga lärare
53.7 % uppnått kunskapskravet åk 9

Förskolan Blåsippan

Kommunal Förskola, Norberg

51 barn
3 avdelningar
32.5 % personal med examen
5.0 personaltäthet

Förskolan Skogsgläntan

Kommunal Förskola, Norberg

52 barn
3 avdelningar
24.3 % personal med examen
4.2 personaltäthet

Förskolan Tallen

Kommunal Förskola, Norberg

86 barn
5 avdelningar
24.6 % personal med examen
4.7 personaltäthet

Förskolan Treklövern

Kommunal Förskola, Norberg

51 barn
3 avdelningar
28.0 % personal med examen
4.8 personaltäthet

Karbenningbygdens Föräldrakooperativ Ekonomisk Förening

Enskild Förskola, Norberg

9 barn
1 avdelning
0 % personal med examen
4.3 personaltäthet

Källskolan

-

Kommunal Grundskola, Norberg

239 elever
9.6 elever per lärare
76.2 % behöriga lärare

Lediga jobb

Se alla lediga jobb i kommunen