Skolor i Nordanstig

Skolor i Nordanstig

I Nordanstig kommun finns det 11 förskolor, 10 grundskolor och 1 gymnasieskolor. I Nordanstigs grundskolor gick det 1291 elever år 2019. 88,2% av sjätteklassarna i Nordanstig kommun uppnådde kunskapskravet 2019. Av de elever som gick årskurs 9 i Nordanstig kommun uppnådde 83,8% kunskapskravet.
  • 11 Förskolor
  • 10 Grundskolor
  • 1 Gymnasieskolor

Arthur Engbergskolan

-

Kommunal Grundskola, Nordanstig

66 elever
16.4 elever per lärare
81.0 % behöriga lärare

Bergsjö Centralskola år 7-9

4.9

Kommunal Grundskola, Nordanstig

209 elever
11.6 elever per lärare
56.7 % behöriga lärare
83.8 % uppnått kunskapskravet åk 9

Bergsjö skola F-9

-

Kommunal Grundskola, Nordanstig

471 elever
12.0 elever per lärare
70.1 % behöriga lärare
79.5 % uppnått kunskapskravet åk 9

Bergsjö skola år 4-6

6.8

Kommunal Grundskola, Nordanstig

99 elever
11.3 elever per lärare
54.4 % behöriga lärare

Bringstaskolan

7.3

Kommunal Grundskola, Nordanstig

124 elever
12.7 elever per lärare
80.0 % behöriga lärare

Bållebergets Förskola

Kommunal Förskola, Nordanstig

61 barn
3 avdelningar
50.5 % personal med examen
6.4 personaltäthet

Bållebergets Förskola 2

Kommunal Förskola, Nordanstig

27 barn
1 avdelning
46.5 % personal med examen
6.3 personaltäthet

Gläntans Förskola

Kommunal Förskola, Nordanstig

71 barn
5 avdelningar
60.0 % personal med examen
5.3 personaltäthet

Gnarps skola

6.4

Kommunal Grundskola, Nordanstig

118 elever
14.8 elever per lärare
49.9 % behöriga lärare

Hosiannaskolan

5.3

Enskild Grundskola, Nordanstig

61 elever
13.9 elever per lärare
40.5 % behöriga lärare

Lediga jobb

Se alla lediga jobb i kommunen