Skolor i Nordanstig

Skolor i Nordanstig

I Nordanstig kommun finns det 11 förskolor, 10 grundskolor och 1 gymnasieskolor. I Nordanstigs grundskolor gick det 1291 elever år 2019. 88,2% av sjätteklassarna i Nordanstig kommun uppnådde kunskapskravet 2019. Av de elever som gick årskurs 9 i Nordanstig kommun uppnådde 83,8% kunskapskravet.
  • 11 Förskolor
  • 10 Grundskolor
  • 1 Gymnasieskolor

Arthur Engbergskolan

-

Kommunal Grundskola, Nordanstig

59 elever
13.7 elever per lärare
85.7 % behöriga lärare

Bergsjö Centralskola år 7-9

4.9

Kommunal Grundskola, Nordanstig

209 elever
11.6 elever per lärare
56.7 % behöriga lärare
83.8 % uppnått kunskapskravet åk 9

Bergsjö skola

-

Kommunal Grundskola, Nordanstig

474 elever
11.6 elever per lärare
70.7 % behöriga lärare
71.2 % uppnått kunskapskravet åk 9

Bergsjö skola år 4-6

6.8

Kommunal Grundskola, Nordanstig

99 elever
11.3 elever per lärare
54.4 % behöriga lärare

Bringstaskolan

7.3

Kommunal Grundskola, Nordanstig

114 elever
11.5 elever per lärare
71.4 % behöriga lärare

Bållebergets Förskola

Kommunal Förskola, Nordanstig

61 barn
3 avdelningar
50.5 % personal med examen
6.4 personaltäthet

Bållebergets Förskola 2

Kommunal Förskola, Nordanstig

27 barn
1 avdelning
46.5 % personal med examen
6.3 personaltäthet

Gläntans Förskola

Kommunal Förskola, Nordanstig

71 barn
5 avdelningar
60.0 % personal med examen
5.3 personaltäthet

Gnarps skola

6.4

Kommunal Grundskola, Nordanstig

150 elever
10.9 elever per lärare
60.6 % behöriga lärare

Gymnasieutbildn. i Nordanstig RO9

-

Kommunal Gymnasieskola, Nordanstig

26 elever
IM

Lediga jobb

Se alla lediga jobb i kommunen