Skolor i Ockelbo

Skolor i Ockelbo

I Ockelbo kommun finns det 6 förskolor, 3 grundskolor och 1 gymnasieskolor. I Ockelbos grundskolor gick det 575 elever år 2019. 58,2% av sjätteklassarna i Ockelbo kommun uppnådde kunskapskravet 2019. Av de elever som gick årskurs 9 i Ockelbo kommun uppnådde 78,8% kunskapskravet.
  • 6 Förskolor
  • 3 Grundskolor
  • 1 Gymnasieskolor

Gäverängeskolan

-

Kommunal Grundskola, Ockelbo

135 elever
14.1 elever per lärare
86.3 % behöriga lärare

Jädraås Förskola

Kommunal Förskola, Ockelbo

5 barn
1 avdelning
33.3 % personal med examen
1.7 personaltäthet

Lingbo Förskola

Kommunal Förskola, Ockelbo

26 barn
1 avdelning
0.0 % personal med examen
4.7 personaltäthet

Perslundaskolan

13.8

Kommunal Grundskola, Ockelbo

341 elever
12.6 elever per lärare
50.9 % behöriga lärare
79.6 % uppnått kunskapskravet åk 9

Stenhuggarens Förskola

Kommunal Förskola, Ockelbo

115 barn
7 avdelningar
28.6 % personal med examen
4.8 personaltäthet

Vuxenutbildningen

-

Kommunal Gymnasieskola, Ockelbo

1 elever
GYVULAR01
GYVUSARLAR01
GYVUSFILAR01
IM
VO

Wij Förskola

Kommunal Förskola, Ockelbo

71 barn
4 avdelningar
47.1 % personal med examen
5.1 personaltäthet

Åbyggeby Föräldrakooperativa Förskola

Enskild Förskola, Ockelbo

19 barn
1 avdelning
32.3 % personal med examen
5.5 personaltäthet

Åbyggeby skola

-

Kommunal Grundskola, Ockelbo

125 elever
18.6 elever per lärare
66.1 % behöriga lärare

Åmot Förskola

Kommunal Förskola, Ockelbo

17 barn
1 avdelning
22.9 % personal med examen
4.9 personaltäthet

Lediga jobb

Se alla lediga jobb i kommunen