Skolor i Örkelljunga

Skolor i Örkelljunga

I Örkelljunga kommun finns det 11 förskolor, 8 grundskolor och 1 gymnasieskolor. I Örkelljungas grundskolor gick det 1167 elever år 2019. 76,9% av sjätteklassarna i Örkelljunga kommun uppnådde kunskapskravet 2019. Av de elever som gick årskurs 9 i Örkelljunga kommun uppnådde 71,3% kunskapskravet.
  • 11 Förskolor
  • 8 Grundskolor
  • 1 Gymnasieskolor

Beringskolan

4.7

Kommunal Grundskola, Örkelljunga

352 elever
12.7 elever per lärare
78.6 % behöriga lärare

Bokelundaskolan

-

Kommunal Grundskola, Örkelljunga

110 elever
11.7 elever per lärare
63.6 % behöriga lärare

Ekets skola

-

Kommunal Grundskola, Örkelljunga

68 elever
10.4 elever per lärare
57.7 % behöriga lärare

Förskola Solängskolan

Enskild Förskola, Örkelljunga

38 barn
3 avdelningar
49.0 % personal med examen
4.8 personaltäthet

Förskolan Högkullen

Kommunal Förskola, Örkelljunga

62 barn
3 avdelningar
50.5 % personal med examen
7.2 personaltäthet

Förskolan Kotten

Kommunal Förskola, Örkelljunga

32 barn
1 avdelning
40.6 % personal med examen
6.3 personaltäthet

Förskolan Rapphönan

Kommunal Förskola, Örkelljunga

55 barn
3 avdelningar
75.5 % personal med examen
6.6 personaltäthet

Förskolan Skogsbrynet

Kommunal Förskola, Örkelljunga

37 barn
2 avdelningar
45.0 % personal med examen
6.7 personaltäthet

Förskolan Skogsgläntan

Kommunal Förskola, Örkelljunga

34 barn
2 avdelningar
42.1 % personal med examen
5.8 personaltäthet

Förskolan Solrosen

Kommunal Förskola, Örkelljunga

24 barn
2 avdelningar
0.0 % personal med examen
4.5 personaltäthet

Lediga jobb

Se alla lediga jobb i kommunen