Skolor i Östersund

Skolor i Östersund

I Östersund kommun finns det 63 förskolor, 33 grundskolor och 6 gymnasieskolor. I Östersunds grundskolor gick det 7307 elever år 2019. 77,1% av sjätteklassarna i Östersund kommun uppnådde kunskapskravet 2019. Av de elever som gick årskurs 9 i Östersund kommun uppnådde 81,6% kunskapskravet.
  • 63 Förskolor
  • 33 Grundskolor
  • 6 Gymnasieskolor

Arnljotskolan

-

Kommunal Grundskola, Östersund

214 elever
15.0 elever per lärare
58.6 % behöriga lärare

Asterns Förskola

Kommunal Förskola, Östersund

67 barn
4 avdelningar
55.6 % personal med examen
6.8 personaltäthet

Backens Förskola

Kommunal Förskola, Östersund

50 barn
3 avdelningar
57.9 % personal med examen
5.3 personaltäthet

Balders-Hage Förskola

Kommunal Förskola, Östersund

54 barn
3 avdelningar
60.0 % personal med examen
5.4 personaltäthet

Bikupan Förskola

Enskild Förskola, Östersund

71 barn
4 avdelningar
46.0 % personal med examen
4.5 personaltäthet

Blåhammarens Förskola

Kommunal Förskola, Östersund

36 barn
2 avdelningar
67.9 % personal med examen
5.9 personaltäthet

Bringåsens Förskola

Kommunal Förskola, Östersund

26 barn
1 avdelning
60.4 % personal med examen
5.4 personaltäthet

Bringåsens skola

-

Kommunal Grundskola, Östersund

63 elever
11.3 elever per lärare
48.0 % behöriga lärare

Bäckens Förskola

Kommunal Förskola, Östersund

46 barn
3 avdelningar
43.9 % personal med examen
5.4 personaltäthet

Böle Byskola AB

16.7

Enskild Grundskola, Östersund

124 elever
13.3 elever per lärare
61.1 % behöriga lärare

Lediga jobb

Se alla lediga jobb i kommunen