Skolor i Piteå

Skolor i Piteå

I Piteå kommun finns det 44 förskolor, 27 grundskolor och 2 gymnasieskolor. I Piteås grundskolor gick det 4557 elever år 2019. 92,6% av sjätteklassarna i Piteå kommun uppnådde kunskapskravet 2019. Av de elever som gick årskurs 9 i Piteå kommun uppnådde 85,6% kunskapskravet.
  • 44 Förskolor
  • 27 Grundskolor
  • 2 Gymnasieskolor

Alterdalens Förskola

Kommunal Förskola, Piteå

24 barn
2 avdelningar
63.8 % personal med examen
5.1 personaltäthet

Ankarets Förskola

Kommunal Förskola, Piteå

46 barn
3 avdelningar
68.5 % personal med examen
5.2 personaltäthet

Backeskolan

-

Kommunal Grundskola, Piteå

103 elever
13.6 elever per lärare
78.4 % behöriga lärare

Backgårdsskolan

-

Kommunal Grundskola, Piteå

161 elever
14.7 elever per lärare
90.8 % behöriga lärare

Bergsviken Gula Längans Förskola

Kommunal Förskola, Piteå

43 barn
3 avdelningar
61.8 % personal med examen
5.5 personaltäthet

Bergsviken Krumelurens Förskola

Kommunal Förskola, Piteå

50 barn
3 avdelningar
61.9 % personal med examen
5.2 personaltäthet

Bergsviken Röda Husets Förskola

Kommunal Förskola, Piteå

70 barn
5 avdelningar
68.6 % personal med examen
5.5 personaltäthet

Bergsviksskolan

6.1

Kommunal Grundskola, Piteå

227 elever
12.3 elever per lärare
90.3 % behöriga lärare

Björklunda Förskola

Kommunal Förskola, Piteå

67 barn
4 avdelningar
57.0 % personal med examen
5.0 personaltäthet

Björklundaskolan

-

Kommunal Grundskola, Piteå

122 elever
11.4 elever per lärare
85.5 % behöriga lärare

Lediga jobb

Se alla lediga jobb i kommunen