Skolor i Säffle

Skolor i Säffle

I Säffle kommun finns det 17 förskolor, 9 grundskolor och 2 gymnasieskolor. I Säffles grundskolor gick det 1654 elever år 2019. 77,1% av sjätteklassarna i Säffle kommun uppnådde kunskapskravet 2019. Av de elever som gick årskurs 9 i Säffle kommun uppnådde 76,2% kunskapskravet.
  • 17 Förskolor
  • 9 Grundskolor
  • 2 Gymnasieskolor

Annelund

Kommunal Förskola, Säffle

46 barn
3 avdelningar
76.7 % personal med examen
5.4 personaltäthet

Botilsäter skola

-

Kommunal Grundskola, Säffle

41 elever
8.7 elever per lärare
69.5 % behöriga lärare

Enen

Kommunal Förskola, Säffle

27 barn
2 avdelningar
37.5 % personal med examen
5.6 personaltäthet

Fiskarberget

Kommunal Förskola, Säffle

19 barn
1 avdelning
73.2 % personal med examen
6.8 personaltäthet

Förskolan Eldflugan

Enskild Förskola, Säffle

51 barn
3 avdelningar
9.7 % personal med examen
4.2 personaltäthet

Förskolan Kullerbyttan

Enskild Förskola, Säffle

43 barn
4 avdelningar
19.6 % personal med examen
4.6 personaltäthet

Förskolan Lugnadal

Kommunal Förskola, Säffle

46 barn
3 avdelningar
56.1 % personal med examen
4.5 personaltäthet

Förskolan Musikanten

Enskild Förskola, Säffle

27 barn
1 avdelning
11.9 % personal med examen
4.3 personaltäthet

Förskolan Mörten, Långseruds Friskola Ekonomisk Förening

Enskild Förskola, Säffle

23 barn
2 avdelningar
38.1 % personal med examen
4.7 personaltäthet

Hermes

Kommunal Förskola, Säffle

42 barn
3 avdelningar
44.3 % personal med examen
4.4 personaltäthet

Lediga jobb

Se alla lediga jobb i kommunen