Skolor i Simrishamn

Skolor i Simrishamn

I Simrishamn kommun finns det 19 förskolor, 11 grundskolor och 2 gymnasieskolor. I Simrishamns grundskolor gick det 1803 elever år 2019. 87,5% av sjätteklassarna i Simrishamn kommun uppnådde kunskapskravet 2019. Av de elever som gick årskurs 9 i Simrishamn kommun uppnådde 81,9% kunskapskravet.
  • 19 Förskolor
  • 11 Grundskolor
  • 2 Gymnasieskolor

Annelunds Förskola

Kommunal Förskola, Simrishamn

53 barn
4 avdelningar
33.3 % personal med examen
5.9 personaltäthet

Backstugans Förskola

Kommunal Förskola, Simrishamn

76 barn
5 avdelningar
59.4 % personal med examen
5.6 personaltäthet

Baskemölla Barnstuga

Enskild Förskola, Simrishamn

19 barn
3 avdelningar
7.4 % personal med examen
5.6 personaltäthet

Borrby Förskola

Kommunal Förskola, Simrishamn

44 barn
4 avdelningar
58.2 % personal med examen
5.6 personaltäthet

Borrby skola

8.8

Kommunal Grundskola, Simrishamn

142 elever
11.1 elever per lärare
69.9 % behöriga lärare

Branteviksbarn

Enskild Förskola, Simrishamn

21 barn
3 avdelningar
58.5 % personal med examen
4.5 personaltäthet

Famn

-

Enskild Grundskola, Simrishamn

7 elever
1.8 elever per lärare
19.5 % behöriga lärare

Fredsdalsskolan

7.6

Kommunal Grundskola, Simrishamn

157 elever
10.7 elever per lärare
62.4 % behöriga lärare

Förskolan Läris

Enskild Förskola, Simrishamn

23 barn
1 avdelning
27.0 % personal med examen
6.2 personaltäthet

Föräldrakooperativet Gladan

Enskild Förskola, Simrishamn

17 barn
1 avdelning
26.2 % personal med examen
4.9 personaltäthet

Lediga jobb

Se alla lediga jobb i kommunen