Skolor i Skara

Skolor i Skara

I Skara kommun finns det 16 förskolor, 9 grundskolor och 3 gymnasieskolor. I Skaras grundskolor gick det 2156 elever år 2019. 81,5% av sjätteklassarna i Skara kommun uppnådde kunskapskravet 2019. Av de elever som gick årskurs 9 i Skara kommun uppnådde 78,3% kunskapskravet.
  • 16 Förskolor
  • 9 Grundskolor
  • 3 Gymnasieskolor

Ardalaskolan

5.3

Kommunal Grundskola, Skara

150 elever
11.0 elever per lärare
66.7 % behöriga lärare

Björkbacken

Kommunal Förskola, Skara

73 barn
5 avdelningar
47.7 % personal med examen
4.8 personaltäthet

Duvan

Kommunal Förskola, Skara

38 barn
2 avdelningar
44.1 % personal med examen
5.6 personaltäthet

Fibblan

Kommunal Förskola, Skara

41 barn
2 avdelningar
27.1 % personal med examen
6.2 personaltäthet

Friskolan Metis

16.3

Enskild Grundskola, Skara

231 elever
13.0 elever per lärare
42.9 % behöriga lärare
72.2 % uppnått kunskapskravet åk 9

Förskolan Athena

Enskild Förskola, Skara

25 barn
2 avdelningar
60.0 % personal med examen
5.0 personaltäthet

Grundsärskolan Viktoria

-

Grundskola, Skara

Gällkvistskolan

7.5

Kommunal Grundskola, Skara

312 elever
9.7 elever per lärare
77.1 % behöriga lärare

Kastanjen

Kommunal Förskola, Skara

86 barn
6 avdelningar
47.1 % personal med examen
5.8 personaltäthet

Katedralskolan Skara Enhet 2

6.6

Kommunal Gymnasieskola, Skara

565 elever
82.2 % examinerade
13.3 i genomsnittsbetyg
BA
BF
EE
EK
ES
FT
HA
+

Lediga jobb

Se alla lediga jobb i kommunen