Skolor i Sollentuna

Skolor i Sollentuna

I Sollentuna kommun finns det 73 förskolor, 38 grundskolor och 6 gymnasieskolor. I Sollentunas grundskolor gick det 12230 elever år 2019. 83,5% av sjätteklassarna i Sollentuna kommun uppnådde kunskapskravet 2019. Av de elever som gick årskurs 9 i Sollentuna kommun uppnådde 85,6% kunskapskravet.
  • 73 Förskolor
  • 38 Grundskolor
  • 6 Gymnasieskolor

Bagarbyvägens Förskola

Kommunal Förskola, Sollentuna

64 barn
3 avdelningar
45.5 % personal med examen
7.3 personaltäthet

Björkens Förskola

Enskild Förskola, Sollentuna

39 barn
3 avdelningar
24.6 % personal med examen
6.2 personaltäthet

Brage - Skola Och Språkförskola

Kommunal Förskola, Sollentuna

16 barn
2 avdelningar
81.7 % personal med examen
2.7 personaltäthet

Brage- skola och språkförskola

11.1

Kommunal Grundskola, Sollentuna

87 elever
4.6 elever per lärare
64.1 % behöriga lärare

Dibber International School Sollentuna

10.6

Enskild Grundskola, Sollentuna

273 elever
12.6 elever per lärare
60.2 % behöriga lärare
93.1 % uppnått kunskapskravet åk 9

Ebbas Förskola

Kommunal Förskola, Sollentuna

85 barn
4 avdelningar
26.6 % personal med examen
8.5 personaltäthet

Edsbergsskolan

6.3

Kommunal Grundskola, Sollentuna

377 elever
10.1 elever per lärare
70.3 % behöriga lärare
80.0 % uppnått kunskapskravet åk 9

Edsbergsskolans Förberedelseklasser

-

Kommunal Grundskola, Sollentuna

9 elever
10.1 elever per lärare
100.0 % behöriga lärare

Edsvikens Förskola

Enskild Förskola, Sollentuna

86 barn
5 avdelningar
37.9 % personal med examen
6.1 personaltäthet

Entréskolan Uppsala

-

Grundskola, Sollentuna

Lediga jobb

Se alla lediga jobb i kommunen