Skolor i Tibro

Skolor i Tibro

I Tibro kommun finns det 10 förskolor, 6 grundskolor och 1 gymnasieskolor. I Tibros grundskolor gick det 1309 elever år 2019. 62,1% av sjätteklassarna i Tibro kommun uppnådde kunskapskravet 2019. Av de elever som gick årskurs 9 i Tibro kommun uppnådde 79,5% kunskapskravet.
  • 10 Förskolor
  • 6 Grundskolor
  • 1 Gymnasieskolor

Baggeboskolan

7.2

Kommunal Grundskola, Tibro

452 elever
10.2 elever per lärare
71.0 % behöriga lärare

Fjärilen

Kommunal Förskola, Tibro

25 barn
1 avdelning
40 % personal med examen
5 personaltäthet

Fågelvikskolan

5.7

Kommunal Grundskola, Tibro

399 elever
11.9 elever per lärare
82.6 % behöriga lärare
72.4 % uppnått kunskapskravet åk 9

Fågelvikskolans gymnasie

-

Kommunal Gymnasieskola, Tibro

14 elever
92.5 % examinerade
13.1 i genomsnittsbetyg
BA
BF
EE
EK
FT
IM
NA
+

Förberedelsegrupp

-

Grundskola, Tibro

Förskolan Gläntan

Kommunal Förskola, Tibro

48 barn
2 avdelningar
47.4 % personal med examen
5.0 personaltäthet

Häggetorpsskolan

8.6

Kommunal Grundskola, Tibro

301 elever
10.0 elever per lärare
74.0 % behöriga lärare

Karusellen

Kommunal Förskola, Tibro

60 barn
4 avdelningar
43.5 % personal med examen
4.6 personaltäthet

Kullerbyttan

Kommunal Förskola, Tibro

50 barn
3 avdelningar
64.9 % personal med examen
5.4 personaltäthet

Nyboskolan, grundsärskola och elevhälsa

-

Grundskola, Tibro

Lediga jobb

Se alla lediga jobb i kommunen