Skolor i Tierp

Skolor i Tierp

I Tierp kommun finns det 18 förskolor, 11 grundskolor och 1 gymnasieskolor. I Tierps grundskolor gick det 2262 elever år 2019. 82,3% av sjätteklassarna i Tierp kommun uppnådde kunskapskravet 2019. Av de elever som gick årskurs 9 i Tierp kommun uppnådde 64,0% kunskapskravet.
  • 18 Förskolor
  • 11 Grundskolor
  • 1 Gymnasieskolor

Aspenskolan

11.3

Kommunal Grundskola, Tierp

526 elever
11.6 elever per lärare
55.5 % behöriga lärare
60.7 % uppnått kunskapskravet åk 9

Björkängsskolan

8.3

Kommunal Grundskola, Tierp

136 elever
12.0 elever per lärare
51.4 % behöriga lärare

Bruksskolan

8.6

Kommunal Grundskola, Tierp

153 elever
7.7 elever per lärare
8.9 % behöriga lärare

Centralskolan

12.6

Kommunal Grundskola, Tierp

502 elever
14.8 elever per lärare
69.5 % behöriga lärare
73.5 % uppnått kunskapskravet åk 9

Förskolan Bikupan Vendel

Kommunal Förskola, Tierp

42 barn
3 avdelningar
42.9 % personal med examen
6.0 personaltäthet

Förskolan Björkgården

Kommunal Förskola, Tierp

38 barn
2 avdelningar
42.4 % personal med examen
5.8 personaltäthet

Förskolan Ekorren Mehedeby

Kommunal Förskola, Tierp

26 barn
2 avdelningar
44.0 % personal med examen
5.3 personaltäthet

Förskolan Enbacken

Kommunal Förskola, Tierp

31 barn
2 avdelningar
60.0 % personal med examen
6.2 personaltäthet

Förskolan Grodan

Kommunal Förskola, Tierp

21 barn
1 avdelning
27.9 % personal med examen
5.0 personaltäthet

Förskolan Gullvivan

Kommunal Förskola, Tierp

93 barn
6 avdelningar
20.4 % personal med examen
5.0 personaltäthet

Lediga jobb

Se alla lediga jobb i kommunen