Skolor i Torsby

Skolor i Torsby

I Torsby kommun finns det 15 förskolor, 8 grundskolor och 1 gymnasieskolor. I Torsbys grundskolor gick det 1080 elever år 2019. 70,7% av sjätteklassarna i Torsby kommun uppnådde kunskapskravet 2019. Av de elever som gick årskurs 9 i Torsby kommun uppnådde 79,5% kunskapskravet.
  • 15 Förskolor
  • 8 Grundskolor
  • 1 Gymnasieskolor

Aspeds skola

8.7

Kommunal Grundskola, Torsby

22 elever
7.5 elever per lärare
53.9 % behöriga lärare

Frykenskolan

5.2

Kommunal Grundskola, Torsby

543 elever
9.8 elever per lärare
64.5 % behöriga lärare
83.8 % uppnått kunskapskravet åk 9

Förskolan Björkbacken

Kommunal Förskola, Torsby

11 barn
1 avdelning
39.2 % personal med examen
4.3 personaltäthet

Förskolan Forsbacken

Kommunal Förskola, Torsby

61 barn
4 avdelningar
60.0 % personal med examen
4.7 personaltäthet

Förskolan Junibacken

Kommunal Förskola, Torsby

9 barn
1 avdelning
100.0 % personal med examen
5.6 personaltäthet

Förskolan Kvisten

Kommunal Förskola, Torsby

24 barn
2 avdelningar
0.0 % personal med examen
5.1 personaltäthet

Förskolan Kyrkbacken

Kommunal Förskola, Torsby

32 barn
2 avdelningar
16.7 % personal med examen
5.3 personaltäthet

Förskolan Lillhem

Kommunal Förskola, Torsby

30 barn
2 avdelningar
50.0 % personal med examen
5.0 personaltäthet

Förskolan Skogsbacken

Kommunal Förskola, Torsby

87 barn
5 avdelningar
70.9 % personal med examen
5.5 personaltäthet

Förskolan Snickerboa

Kommunal Förskola, Torsby

15 barn
1 avdelning
61.5 % personal med examen
5.8 personaltäthet

Lediga jobb

Se alla lediga jobb i kommunen