Skolor i Umeå

Skolor i Umeå

I Umeå kommun finns det 108 förskolor, 58 grundskolor och 16 gymnasieskolor. I Umeås grundskolor gick det 15856 elever år 2019. 89,2% av sjätteklassarna i Umeå kommun uppnådde kunskapskravet 2019. Av de elever som gick årskurs 9 i Umeå kommun uppnådde 80,5% kunskapskravet.
  • 108 Förskolor
  • 58 Grundskolor
  • 16 Gymnasieskolor

Backens skola

8.3

Kommunal Grundskola, Umeå

233 elever
13.5 elever per lärare
93.5 % behöriga lärare

Berghemsskolan

8.0

Kommunal Grundskola, Umeå

225 elever
13.8 elever per lärare
67.3 % behöriga lärare

Blåcitron

Enskild Förskola, Umeå

22 barn
2 avdelningar
26.8 % personal med examen
5.4 personaltäthet

Botsmarks skola

-

Kommunal Grundskola, Umeå

16 elever
7.4 elever per lärare
66.4 % behöriga lärare

Brännlands skola

9.2

Kommunal Grundskola, Umeå

92 elever
13.8 elever per lärare
78.4 % behöriga lärare

Bräntbergsskolan

7.4

Kommunal Grundskola, Umeå

230 elever
8.2 elever per lärare
81.2 % behöriga lärare
72.6 % uppnått kunskapskravet åk 9

Bullmarks skola

8.9

Kommunal Grundskola, Umeå

102 elever
13.0 elever per lärare
89.6 % behöriga lärare

Böleängsskolan 1

8.7

Kommunal Grundskola, Umeå

377 elever
13.8 elever per lärare
88.0 % behöriga lärare

Carlshöjdsskolan

12.8

Kommunal Grundskola, Umeå

453 elever
13.0 elever per lärare
88.6 % behöriga lärare
71.4 % uppnått kunskapskravet åk 9

Dragonskolan RH

8.2

Kommunal Gymnasieskola, Umeå

2068 elever
97.7 % examinerade
14.3 i genomsnittsbetyg
IM
NA
GYVULAR01
IN
BF
TE
VF
+

Lediga jobb

Se alla lediga jobb i kommunen