Skolor i Umeå

Skolor i Umeå

I Umeå kommun finns det 108 förskolor, 58 grundskolor och 16 gymnasieskolor. I Umeås grundskolor gick det 15856 elever år 2019. 89,2% av sjätteklassarna i Umeå kommun uppnådde kunskapskravet 2019. Av de elever som gick årskurs 9 i Umeå kommun uppnådde 80,5% kunskapskravet.
  • 108 Förskolor
  • 58 Grundskolor
  • 16 Gymnasieskolor

Backens skola

8.3

Kommunal Grundskola, Umeå

236 elever
14.1 elever per lärare
95.5 % behöriga lärare

Berghemsskolan

8.0

Kommunal Grundskola, Umeå

238 elever
11.7 elever per lärare
79.7 % behöriga lärare

Blåcitron

Enskild Förskola, Umeå

22 barn
2 avdelningar
26.8 % personal med examen
5.4 personaltäthet

Botsmarks skola

-

Kommunal Grundskola, Umeå

16 elever
13.6 elever per lärare
81.7 % behöriga lärare

Brännlands skola

9.2

Kommunal Grundskola, Umeå

94 elever
17.3 elever per lärare
71.9 % behöriga lärare

Bräntbergsskolan

7.4

Kommunal Grundskola, Umeå

190 elever
10.9 elever per lärare
74.3 % behöriga lärare
84.1 % uppnått kunskapskravet åk 9

Bullmarks skola

8.9

Kommunal Grundskola, Umeå

95 elever
14.6 elever per lärare
89.6 % behöriga lärare

Böleängsskolan 1

8.7

Kommunal Grundskola, Umeå

355 elever
13.2 elever per lärare
91.2 % behöriga lärare

Carlshöjdsskolan

12.8

Kommunal Grundskola, Umeå

450 elever
13.4 elever per lärare
84.9 % behöriga lärare
90.5 % uppnått kunskapskravet åk 9

Dragonskolan RH

8.2

Kommunal Gymnasieskola, Umeå

1983 elever
97.7 % examinerade
14.3 i genomsnittsbetyg
IM
NA
GYVULAR01
IN
BF
TE
VF
+

Lediga jobb

Se alla lediga jobb i kommunen