Skolor i Umeå

Skolor i Umeå

I Umeå kommun finns det 108 förskolor, 58 grundskolor och 16 gymnasieskolor. I Umeås grundskolor gick det 15856 elever år 2019. 89,2% av sjätteklassarna i Umeå kommun uppnådde kunskapskravet 2019. Av de elever som gick årskurs 9 i Umeå kommun uppnådde 80,5% kunskapskravet.
  • 108 Förskolor
  • 58 Grundskolor
  • 16 Gymnasieskolor

Backens skola

8.3

Kommunal Grundskola, Umeå

281 elever
14.1 elever per lärare
93.7 % behöriga lärare

Berghemsskolan

8.0

Kommunal Grundskola, Umeå

235 elever
14.0 elever per lärare
77.6 % behöriga lärare

Blåcitron

Enskild Förskola, Umeå

22 barn
2 avdelningar
26.8 % personal med examen
5.4 personaltäthet

Botsmarks skola

-

Kommunal Grundskola, Umeå

14 elever
12.6 elever per lärare
88.3 % behöriga lärare

Brännlands skola

9.2

Kommunal Grundskola, Umeå

67 elever
13.8 elever per lärare
76.6 % behöriga lärare

Bräntbergsskolan

7.4

Kommunal Grundskola, Umeå

177 elever
7.0 elever per lärare
76.3 % behöriga lärare
82.7 % uppnått kunskapskravet åk 9

Bullmarks skola

8.9

Kommunal Grundskola, Umeå

84 elever
11.1 elever per lärare
79.4 % behöriga lärare

Böleängsskolan 1

8.7

Kommunal Grundskola, Umeå

375 elever
13.2 elever per lärare
90.5 % behöriga lärare

Carlshöjdsskolan F-6

12.8

Kommunal Grundskola, Umeå

455 elever
13.1 elever per lärare
85.4 % behöriga lärare
86.8 % uppnått kunskapskravet åk 9

Dragonskolan GY4

8.6

Kommunal Gymnasieskola, Umeå

941 elever
97.1 % examinerade
15.2 i genomsnittsbetyg
NA
IM
VO
ES
RL
SA
HV
+

Lediga jobb

Se alla lediga jobb i kommunen