Skolor i Vallentuna

Skolor i Vallentuna

I Vallentuna kommun finns det 42 förskolor, 15 grundskolor och 2 gymnasieskolor. I Vallentunas grundskolor gick det 5485 elever år 2019. 83,6% av sjätteklassarna i Vallentuna kommun uppnådde kunskapskravet 2019. Av de elever som gick årskurs 9 i Vallentuna kommun uppnådde 85,5% kunskapskravet.
  • 42 Förskolor
  • 15 Grundskolor
  • 2 Gymnasieskolor

Aktiviaskolan Enhet Eken

9.0

Enskild Grundskola, Vallentuna

81 elever
6.0 elever per lärare
35.2 % behöriga lärare

Borgen

Kommunal Förskola, Vallentuna

54 barn
3 avdelningar
26.7 % personal med examen
5.7 personaltäthet

Brottby Förskola

Kommunal Förskola, Vallentuna

57 barn
3 avdelningar
31.5 % personal med examen
6.3 personaltäthet

Bällstabergsskolan

25.1

Kommunal Grundskola, Vallentuna

485 elever
14.9 elever per lärare
68.8 % behöriga lärare
85.7 % uppnått kunskapskravet åk 9

Bällstalund

Enskild Förskola, Vallentuna

58 barn
3 avdelningar
29.2 % personal med examen
5.6 personaltäthet

Ekeby

Enskild Förskola, Vallentuna

87 barn
4 avdelningar
5.6 % personal med examen
5.3 personaltäthet

Ekebyskolan

11.9

Kommunal Grundskola, Vallentuna

451 elever
14.3 elever per lärare
69.3 % behöriga lärare
85.7 % uppnått kunskapskravet åk 9

Förskolan Furan Ekonomisk Förening

Enskild Förskola, Vallentuna

23 barn
1 avdelning
40.8 % personal med examen
7.8 personaltäthet

Föräldrakooperativet Lindholmen Ekonomisk Förening

Enskild Förskola, Vallentuna

21 barn
1 avdelning
39.2 % personal med examen
5.3 personaltäthet

Föräldrakooperativet Vikingen Ekonomisk Förening

Enskild Förskola, Vallentuna

24 barn
3 avdelningar
36.0 % personal med examen
5.4 personaltäthet

Lediga jobb

Se alla lediga jobb i kommunen