Skolor i Värmdö

Skolor i Värmdö

I Värmdö kommun finns det 38 förskolor, 20 grundskolor och 4 gymnasieskolor. I Värmdös grundskolor gick det 5473 elever år 2019. 80,4% av sjätteklassarna i Värmdö kommun uppnådde kunskapskravet 2019. Av de elever som gick årskurs 9 i Värmdö kommun uppnådde 87,7% kunskapskravet.
  • 38 Förskolor
  • 20 Grundskolor
  • 4 Gymnasieskolor

Antistilla Förskola

Enskild Förskola, Värmdö

57 barn
5 avdelningar
16.4 % personal med examen
5.0 personaltäthet

Antistilla skola

-

Enskild Grundskola, Värmdö

52 elever
21.2 elever per lärare
64.0 % behöriga lärare

Arkipelagen

Enskild Förskola, Värmdö

32 barn
3 avdelningar
22.2 % personal med examen
3.6 personaltäthet

Blomkulan

Kommunal Förskola, Värmdö

29 barn
1 avdelning
33.3 % personal med examen
9.7 personaltäthet

Blåsippan

Kommunal Förskola, Värmdö

53 barn
4 avdelningar
29.2 % personal med examen
6.3 personaltäthet

Brunns skola

13.2

Kommunal Grundskola, Värmdö

638 elever
13.7 elever per lärare
61.5 % behöriga lärare
87.8 % uppnått kunskapskravet åk 9

Dalstugan

Kommunal Förskola, Värmdö

89 barn
5 avdelningar
14.8 % personal med examen
6.6 personaltäthet

Djurö Förskolor

Kommunal Förskola, Värmdö

77 barn
4 avdelningar
26.9 % personal med examen
7.3 personaltäthet

Djurö skola

14.5

Kommunal Grundskola, Värmdö

385 elever
10.8 elever per lärare
62.2 % behöriga lärare
90.3 % uppnått kunskapskravet åk 9

Ekedalsskolan

13.1

Kommunal Grundskola, Värmdö

921 elever
13.5 elever per lärare
73.0 % behöriga lärare
76.9 % uppnått kunskapskravet åk 9

Lediga jobb

Se alla lediga jobb i kommunen