Skolor i Ydre

Skolor i Ydre

I Ydre kommun finns det 5 förskolor, 2 grundskolor och gymnasieskolor. I Ydres grundskolor gick det 393 elever år 2019. 68,4% av sjätteklassarna i Ydre kommun uppnådde kunskapskravet 2019. Av de elever som gick årskurs 9 i Ydre kommun uppnådde 80,0% kunskapskravet.
  • 5 Förskolor
  • 2 Grundskolor
  • Gymnasieskolor

Asby Förskola

Kommunal Förskola, Ydre

22 barn
2 avdelningar
51.3 % personal med examen
5.6 personaltäthet

Hestra Förskola

Kommunal Förskola, Ydre

57 barn
3 avdelningar
41.7 % personal med examen
6.3 personaltäthet

Hestraskolan

-

Kommunal Grundskola, Ydre

40 elever
11.8 elever per lärare
68.4 % behöriga lärare

Rydsnäs Förskola

Kommunal Förskola, Ydre

30 barn
2 avdelningar
18.8 % personal med examen
5.4 personaltäthet

Ydreskolan 2

13.3

Kommunal Grundskola, Ydre

335 elever
11.6 elever per lärare
70.9 % behöriga lärare
89.4 % uppnått kunskapskravet åk 9

Österbymo Förskola

Kommunal Förskola, Ydre

67 barn
4 avdelningar
5.9 % personal med examen
5.7 personaltäthet

Österbymo Förskola

Kommunal Förskola, Ydre

18 barn
1 avdelning
0 % personal med examen
6.8 personaltäthet

Lediga jobb

Se alla lediga jobb i kommunen