Abrahamslund (Kommunal Förskola) Kaparegången 2, 27152 Ystad 80 barn 7 avdelningar 7.1 personaltäthet 82.2 % personal med examen
Backa Förskola (Kommunal Förskola) Flintlåsgatan 1, 27136 Ystad 148 barn 7 avdelningar 6.9 personaltäthet 77.5 % personal med examen
Backaskolan (Kommunal Grundskola) Flintlåsgatan 1, 27136 Ystad 344 elever 15.0 elever per lärare 76.1 % lärarbehörighet 90.4 % uppnått kunskapskravet
Björnungarnas Förskola (Enskild Förskola) Björnstjernegatan 18, 27139 Ystad 17 barn 1 avdelningar 5.2 personaltäthet 26.6 % personal med examen
Blekeskolan (Kommunal Grundskola) Blekegatan 10, 27133 Ystad 125 elever 14.7 elever per lärare 85.7 % lärarbehörighet 61.4 % uppnått kunskapskravet
Boställets Förskola Ab (Enskild Förskola) Snårestadsvägen 104, 27193 Ystad 25 barn 1 avdelningar 5.4 personaltäthet 54.8 % personal med examen
Bus Förskola (Enskild Förskola) Gamla Lundavägen 194, 27191 Ystad 25 barn 2 avdelningar 5.4 personaltäthet 33.7 % personal med examen
Edvinshemsskolan (Kommunal Grundskola) Stävgatan 11, 27152 Ystad 205 elever 14.7 elever per lärare
Edvinshusskolan (Kommunal Grundskola) Spaljégagtan 10, 27152 Ystad 142 elever 12.3 elever per lärare 87.9 % lärarbehörighet 79.2 % uppnått kunskapskravet
Erici (Kommunal Förskola) Vårlöksgatan 13, 27150 Ystad 84 barn 5 avdelningar 5.8 personaltäthet 63.6 % personal med examen
Fria Läroverken i Ystad (Enskild Gymnasieskola) Björnstjernegatan 1 C, 27139 Ystad 156 elever 88.0 Andel med examen 13.2 % Genomsnittligt betygspoäng
Glemminge Förskola (Kommunal Förskola) Redspaksvägen 3, 27021 Glemmingebro 22 barn 1 avdelningar 9.6 personaltäthet 21.7 % personal med examen
Hedeskoga Förskola (Kommunal Förskola) Hedeskogavägen 15, 27199 Ystad 35 barn 3 avdelningar 6.6 personaltäthet 68.1 % personal med examen
Hedeskoga skola (Kommunal Grundskola) Hedeskogavägen 13, 27199 Ystad 69 elever 13.8 elever per lärare 53.7 % lärarbehörighet
I Ur Och Skur Björnstjernan (Enskild Förskola) Björnstjernegatan 18, 27139 Ystad 17 barn 2 avdelningar 5.2 personaltäthet 75.4 % personal med examen
Kosmos (Kommunal Förskola) Spaljégatan 10, 27152 Ystad 79 barn 6 avdelningar 6.4 personaltäthet 91.8 % personal med examen
Kunskapsskolan Ystad (Enskild Grundskola) Björnstjernegatan 8, 27139 Ystad 451 elever 16.8 elever per lärare 85.5 % lärarbehörighet 83.7 % uppnått kunskapskravet
Källesjö Förskola Ab (Enskild Förskola) Barstorpsvägen 11, 27151 Ystad 35 barn 2 avdelningar 5.2 personaltäthet 34.8 % personal med examen
Köpingebro skola (Kommunal Grundskola) Fredriksbergsvägen 4, 27172 Köpingebro 355 elever 13.9 elever per lärare 65.9 % lärarbehörighet 88.7 % uppnått kunskapskravet
Lyckebo Förskola (Enskild Förskola) Västerleden 41, 27144 Ystad 33 barn 2 avdelningar 6.5 personaltäthet 28.0 % personal med examen
Löderups Förskola (Kommunal Förskola) Storgatan 2 A, 27177 Löderup 48 barn 3 avdelningar 5.6 personaltäthet 35.1 % personal med examen
Löderups skola (Kommunal Grundskola) Storgatan 2, 27177 Löderup 142 elever 11.3 elever per lärare 77.8 % lärarbehörighet 66.7 % uppnått kunskapskravet
Marielund (Kommunal Förskola) Mariagatan 19, 27140 Ystad 77 barn 5 avdelningar 6.6 personaltäthet 88.8 % personal med examen
Monteprenör Ab (Enskild Förskola) Björnstjernegatan 7, 27139 Ystad 49 barn 4 avdelningar 4.9 personaltäthet 39.6 % personal med examen
Möllans Förskola (Enskild Förskola) Möllevångsgatan 12, 27150 Ystad 27 barn 2 avdelningar 5.2 personaltäthet 54.4 % personal med examen
Nattugglan (Kommunal Förskola) Flintlåsgatan 1, 27136 Ystad 59 barn 2 avdelningar 5.3 personaltäthet 27.1 % personal med examen
Norreportskolan (Kommunal Grundskola) Gosselmansgatan 2, 27133 Ystad 510 elever 12.8 elever per lärare 82.7 % lärarbehörighet
Nybrostrands Förskola (Kommunal Förskola) Nattviolsvägen 4, 27171 Nybrostrand 81 barn 4 avdelningar 6.2 personaltäthet 73.6 % personal med examen
Parkens Förskola (Kommunal Förskola) Adjutantvägen 4, 27172 Köpingebro 111 barn 6 avdelningar 6.2 personaltäthet 76.7 % personal med examen
Praktiska Gymnasiet Ystad (Enskild Gymnasieskola) Sixten Sparres gata 2, 27139 Ystad 190 elever 50.0 Andel med examen 12.6 % Genomsnittligt betygspoäng

Vad är Skolkollen?

Skolkollen är en tjänst som samlar statistik och information om alla Sveriges skolor på ett och samma ställe. Det gör vi för att det ska bli så enkelt som möjligt för föräldrar och elever att jämföra skolor och hitta uppdaterad information inför skolvalet eller byte av skola. På Skolkollen.se hittar och jämför du enkelt antal elever, behörighetsgrad hos lärare, genomsnittsbetyg och programutbud hos de olika skolorna. För dig som är befintlig elev presenterar vi även information såsom skolmat och läsårstider. Förutom att presentera statistik och automatgenererad information från bl a Skolverket, SCB och IST ger vi även skolorna möjlighet att bredda bilden av skolan på ett nyanserat sätt genom den utökade tjänsten Skolkollen Premium.


Är du skolledare eller pedagog och nyfiken på hur Skolkollen fungerar?

Skolkollen är en fantastisk medborgartjänst som ger er möjlighet att bli än mer tillgängliga för föräldrar och elever utan extra arbete. All information uppdateras automatiskt vilket gör att er profil alltid är aktuell. Vill ni ta kontroll över vilken information som presenteras i er skolprofil? Då får ni alla möjligheter att berätta hur ni arbetar, visa upp era goda resultat och vad som är fördelarna med just er skola, för både föräldrar, elever och potentiella medarbetare. Allt ni behöver göra är att uppgradera till Skolkollen Premium!