Skolor i Ljungby

Skolor i Ljungby

I Ljungby kommun finns det 30 förskolor, 16 grundskolor och 3 gymnasieskolor. I Ljungbys grundskolor gick det 3030 elever år 2019. 83,1% av sjätteklassarna i Ljungby kommun uppnådde kunskapskravet 2019. Av de elever som gick årskurs 9 i Ljungby kommun uppnådde 76,1% kunskapskravet.
  • 30 Förskolor
  • 16 Grundskolor
  • 3 Gymnasieskolor

Agunnaryds Förskola

Kommunal Förskola, Ljungby

37 barn
2 avdelningar
10.2 % personal med examen
4.7 personaltäthet

Agunnarydskolan

8.0

Kommunal Grundskola, Ljungby

45 elever
10.9 elever per lärare
83.6 % behöriga lärare

Angelstads Förskola

Kommunal Förskola, Ljungby

27 barn
2 avdelningar
33.3 % personal med examen
4.5 personaltäthet

Angelstadskolan

8.5

Kommunal Grundskola, Ljungby

75 elever
13.0 elever per lärare
75.0 % behöriga lärare

Astrads Förskola

Kommunal Förskola, Ljungby

46 barn
3 avdelningar
35.4 % personal med examen
5.3 personaltäthet

Astradskolan 3

11.1

Kommunal Grundskola, Ljungby

645 elever
11.3 elever per lärare
80.5 % behöriga lärare
68.5 % uppnått kunskapskravet åk 9

Bergalyckans Förskola

Kommunal Förskola, Ljungby

143 barn
9 avdelningar
32.9 % personal med examen
4.6 personaltäthet

Bolmsö Förskola

Kommunal Förskola, Ljungby

19 barn
2 avdelningar
0.0 % personal med examen
4.1 personaltäthet

Bolmsöskolan

-

Kommunal Grundskola, Ljungby

28 elever
13.5 elever per lärare
50.0 % behöriga lärare

Byagårdsvägens Förskola

Kommunal Förskola, Ljungby

74 barn
4 avdelningar
59.9 % personal med examen
4.5 personaltäthet

Lediga jobb

Se alla lediga jobb i kommunen