Skolor i Nybro

Skolor i Nybro

I Nybro kommun finns det 21 förskolor, 11 grundskolor och 1 gymnasieskolor. I Nybros grundskolor gick det 2211 elever år 2019. 85,1% av sjätteklassarna i Nybro kommun uppnådde kunskapskravet 2019. Av de elever som gick årskurs 9 i Nybro kommun uppnådde 75,4% kunskapskravet.
  • 21 Förskolor
  • 11 Grundskolor
  • 1 Gymnasieskolor

Alsterbro Förskola

Kommunal Förskola, Nybro

32 barn
2 avdelningar
57.7 % personal med examen
4.0 personaltäthet

Alsterbro skola

4.2

Kommunal Grundskola, Nybro

106 elever
10.1 elever per lärare
65.6 % behöriga lärare
84.6 % uppnått kunskapskravet åk 9

Blåklockans Förskola

Kommunal Förskola, Nybro

58 barn
5 avdelningar
69.4 % personal med examen
5.0 personaltäthet

Bäckebo Förskola

Kommunal Förskola, Nybro

15 barn
1 avdelning
37.1 % personal med examen
4.8 personaltäthet

Fagerslättsskolan Fa02

7.1

Kommunal Grundskola, Nybro

253 elever
8.3 elever per lärare
71.0 % behöriga lärare

Flerohopp skola

7.8

Kommunal Grundskola, Nybro

45 elever
10.3 elever per lärare
60.2 % behöriga lärare

Flerohopps Förskola

Kommunal Förskola, Nybro

24 barn
2 avdelningar
5.0 % personal med examen
5.0 personaltäthet

Flygsfors Förskola

Kommunal Förskola, Nybro

26 barn
2 avdelningar
55.4 % personal med examen
4.8 personaltäthet

Förskolan Åkrahäll

Kommunal Förskola, Nybro

56 barn
4 avdelningar
45.0 % personal med examen
4.6 personaltäthet

Gammelgårdens Förskola

Kommunal Förskola, Nybro

79 barn
9 avdelningar
69.0 % personal med examen
5.5 personaltäthet

Lediga jobb

Se alla lediga jobb i kommunen