Skolor i Östhammar

Skolor i Östhammar

I Östhammar kommun finns det 14 förskolor, 11 grundskolor och 3 gymnasieskolor. I Östhammars grundskolor gick det 2431 elever år 2019. 74,7% av sjätteklassarna i Östhammar kommun uppnådde kunskapskravet 2019. Av de elever som gick årskurs 9 i Östhammar kommun uppnådde 67,4% kunskapskravet.
  • 14 Förskolor
  • 11 Grundskolor
  • 3 Gymnasieskolor

Bruksgymnasiet/Gimo utb.centr.

8.1

Kommunal Gymnasieskola, Östhammar

371 elever
96.3 % examinerade
14.2 i genomsnittsbetyg
EE
EK
ES
FT
HA
IM
NA
+

Edsskolan

7.6

Kommunal Grundskola, Östhammar

197 elever
16.9 elever per lärare
68.6 % behöriga lärare

Ekeby skola

-

Kommunal Grundskola, Östhammar

32 elever
15.1 elever per lärare
52.8 % behöriga lärare

Frösåkersskolan

5.5

Kommunal Grundskola, Östhammar

506 elever
11.5 elever per lärare
63.8 % behöriga lärare
75.0 % uppnått kunskapskravet åk 9

Förskolan Alma

Kommunal Förskola, Östhammar

80 barn
5 avdelningar
49.5 % personal med examen
5.5 personaltäthet

Förskolan Diamanten

Kommunal Förskola, Östhammar

90 barn
6 avdelningar
14.7 % personal med examen
4.7 personaltäthet

Förskolan Ekeby

Kommunal Förskola, Östhammar

31 barn
2 avdelningar
12.4 % personal med examen
5.1 personaltäthet

Förskolan Eken

Kommunal Förskola, Östhammar

100 barn
7 avdelningar
33.2 % personal med examen
4.9 personaltäthet

Förskolan Furustugan

Kommunal Förskola, Östhammar

112 barn
7 avdelningar
41.1 % personal med examen
5.7 personaltäthet

Förskolan Granen

Kommunal Förskola, Östhammar

73 barn
5 avdelningar
29.8 % personal med examen
5.1 personaltäthet

Lediga jobb

Se alla lediga jobb i kommunen