Skolor i Upplands Väsby

Skolor i Upplands Väsby

I Upplands Väsby kommun finns det 29 förskolor, 15 grundskolor och 3 gymnasieskolor. I Upplands Väsbys grundskolor gick det 5292 elever år 2019. 75,7% av sjätteklassarna i Upplands Väsby kommun uppnådde kunskapskravet 2019. Av de elever som gick årskurs 9 i Upplands Väsby kommun uppnådde 74,2% kunskapskravet.
  • 29 Förskolor
  • 15 Grundskolor
  • 3 Gymnasieskolor

Bollen

Enskild Förskola, Upplands Väsby

63 barn
3 avdelningar
28.1 % personal med examen
6.5 personaltäthet

Bollstanäs skola

8.8

Kommunal Grundskola, Upplands Väsby

501 elever
16.1 elever per lärare
83.6 % behöriga lärare

Borgen

Kommunal Förskola, Upplands Väsby

95 barn
5 avdelningar
33.9 % personal med examen
5.4 personaltäthet

Breddenskolan

6.9

Kommunal Grundskola, Upplands Väsby

365 elever
19.8 elever per lärare
70.0 % behöriga lärare

Bryggan

Kommunal Förskola, Upplands Väsby

80 barn
4 avdelningar
26.7 % personal med examen
5.7 personaltäthet

Bullerbyn

Enskild Förskola, Upplands Väsby

57 barn
3 avdelningar
34.4 % personal med examen
6.0 personaltäthet

Eds Förskola

Enskild Förskola, Upplands Väsby

60 barn
3 avdelningar
19.4 % personal med examen
5.8 personaltäthet

Engelska skolan Upplands Väsby

8.7

Enskild Grundskola, Upplands Väsby

235 elever
13.8 elever per lärare
31.2 % behöriga lärare

Fantasia

Enskild Förskola, Upplands Väsby

51 barn
3 avdelningar
29.7 % personal med examen
5.7 personaltäthet

Folkparken

Enskild Förskola, Upplands Väsby

88 barn
5 avdelningar
20.0 % personal med examen
5.9 personaltäthet

Lediga jobb

Se alla lediga jobb i kommunen