Att hantera Corona som lärare

Publicerad: torsdag 10 december 2020

Att hantera Corona som lärare

2020 är snart slut, men Coronaviruset verkar vara kvar ett tag till. I och med detta är Folkhälsomyndighetens senaste besked att gymnasieskolan ska gå tillbaka till fjärr- och distansundervisning. Hur påverkar det dig som lärare? Vad har du rätt till för stöd på jobbet? Vi reder ut de vanligaste frågorna.

Skolorna och barnens utbildning ses som tillräckligt viktiga för att skolan inte har lika strikta restriktioner. I Sveriges skolor är det i grunden Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att hålla avstånd och arbeta hemifrån om möjlighet finns som gäller.  Det finns dock vissa undantag, bland annat för vissa typer av prov och praktiska moment som inte är möjliga att genomföra på distans.  

Det är viktigt att tekniska lösningar, så som läromedel och licenser, fungerar även om du jobbar hemifrån. Tänk på att bara använda de godkända och officiella skolsystemen för att inte bryta mot GDPR. Behöver du hjälp med att få tekniken att fungera är det i grunden arbetsgivaren som ska se till att du får de kunskaper som behövs.

Hemarbete eller vanligt jobb?
För arbetsbelastning är det rektor och skyddsombud som ansvarar. De ska tillsammans se till att lärare inte behöver göra dubbelarbete genom att undervisa både online och i klassrummen, och hjälpa till att sätta prioriteringar.

Arbetsgivaren – i detta fall rektorn eller skolhuvudmannen – kan besluta om du ska jobba hemifrån eller från skolan. Om du ska jobba från skolan är det dock viktigt att arbetsgivaren ser till att smittspridningen hindras och att du känner dig trygg på jobbet. Skyddsutrustning, så som masker och visir, är ok att använda om du vill. Om du vill ha mer stöd kan du vända dig till ditt skyddsombud.

Även personalmöten påverkas av Folkhälsomyndighetens restriktioner. Det ska inte fysiskt hållas möten med fler än 8 deltagare. Är det fler kan de hållas online eller, om möjligt, skjutas upp till ett senare tillfälle.

Vill du veta mer?
Både Lärarförbundet, Läraren och Skolvärlden har sidor där de svarar på fler frågor.