Mer pengar till skolan efter Corona

Publicerad: måndag 3 maj 2021

Mer pengar till skolan efter Corona

I regeringens vårändringsbudget får svenska skolan mer pengar för att kunna hantera konsekvenserna av Coronapandemin.

Utöver den skolmiljard som tidigare avsatts för att kunna hantera effekterna av missad undervisning under pandemin skjuter regeringen nu till ytterligare 350 miljoner kronor till den svenska skolan.

250 miljoner kan användas för en rad olika saker – utöka undervisningstiden i skolorna, anpassa arbetsmiljön för att bli mer Coronasäker för elever och lärare eller köpa in skyddsmaterial. De resterande 100 miljonerna är ämnade för utökad lovskola.

Förslaget om att betala ut ytterligare 350 miljoner baseras på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centern och Liberalerna. Innan pengarna betalas ut till huvudmännen måste förslaget röstas igenom i riksdagen.

Pengarna kommer betalas ut till huvudmännen utan krav på ansökan.