Statistik tillfälligt inaktiverad

Publicerad: fredag 29 januari 2021

Med bakgrunden i en dom som säger att uppgifter om friskolors elevsammansättning och betyg är affärshemligheter som inte ska lämnas ut har Skolverket krympt tillgången till statistik. Detta innebär att vi ännu inte kan presentera någon statistik för 2020 på Skolkollen. Skolverket har fått i uppdrag av regeringen att ge förslag på författningsändringar för att lösa situationen.

Vi publicerar statistik på Skolkollen för att möjliggöra välgrundade skolval för elever och föräldrar till elever. Eftersom den statistik vi får från Skolverket inte längre är aktuell anser vi att publicering av statistik kan vara missvisande och således drabba skolor negativt. Med grund i detta har vi valt att tillfälligt inaktivera statistiken till dess att vi på nytt får tillgång till aktuella och relevanta siffror.

Vi följer utvecklingen noggrannt och hoppas att inom kort kunna presentera relevant och aktuell information om Sveriges förskolor, grundskolor och gymnasieskolor.