Ökat intresse för yrket lärarassistent

Publicerad: torsdag 18 oktober 2018

Ökat intresse för yrket lärarassistent

Lärarassistenterna är en relativt ny yrkesgrupp inom skolan. Tanken är att de ska underlätta den administrativa bördan för lärarna och vara en extra resurs för eleverna. 

Stina Svensson, utbildningsansvarig på Östra Grevie Folkhögskola berättar att de startade den första lärarassistentutbildningen i Sverige för tre år sen. 

– Vi såg att det fanns ett behov och riksdagen hade gått ut och sagt att det nu skulle finnas något som heter lärarassistent men det kom aldrig någon beskrivning av yrket. Så då gjorde vi det själva. I årets klass går 23 studerande och det är en blandad skara i olika åldrar, säger utbildningsansvarig Stina Svensson.

 

En lärarassistent är en person som stödjer skolans pedagoger i det dagliga arbetet med de studerande och det adminstrativa, men framförallt så är lärarassistenter utbildade för att kunna se beteendemönster i elevgrupperna för att på så vis uppmuntra positiva beteenden och motverka konflikter. 

 

Läs mer om intresset för lärarassistent som yrke här.