Sjunkande resultat för sjätteklassarna

torsdag 25 oktober 2018

Tre år i rad har betygsresultaten för sjätteklassare försämrats. Enligt Skolverket är andelen godkända betyg nu nere på 77 procent. 

Våren 2015 var det 80,5 procent av sjätteklassarna som klarade godkända betyg i alla ämnen och nu i våras var det alltså 77,1 procent. Statistiken från Skolverket visar att resultaten skiljer sig beroende på kön, skola och bakgrund. Flickor klarar i större utstäckning kraven för att uppnå godkända betyg, men statistiken visar alltså att barnens sociala bakgrund och föräldrarnas utbildningsnivå påverkar resultaten. 

Läs mer om de sjunkande skolresultaten här. 

Sjunkande resultat för sjätteklassarna