Sjunkande resultat för sjätteklassarna

torsdag 25 oktober 2018

Tre år i rad har betygsresultaten för sjätteklassare försämrats. Enligt Skolverket är andelen godkända betyg nu nere på 77 procent. 

Våren 2015 var det 80,5 procent av sjätteklassarna som klarade godkända betyg i alla ämnen och nu i våras var det alltså 77,1 procent. Statistiken från Skolverket visar att resultaten skiljer sig beroende på kön, skola och bakgrund. Flickor klarar i större utstäckning kraven för att uppnå godkända betyg, men statistiken visar alltså att barnens sociala bakgrund och föräldrarnas utbildningsnivå påverkar resultaten. 

Läs mer om de sjunkande skolresultaten här. 

Sjunkande resultat för sjätteklassarna


Vad är Skolkollen?

Skolkollen är en tjänst som samlar statistik och information om alla Sveriges skolor på ett och samma ställe. Det gör vi för att det ska bli så enkelt som möjligt för föräldrar och elever att jämföra skolor och hitta uppdaterad information inför skolvalet eller byte av skola. På Skolkollen.se hittar och jämför du enkelt antal elever, behörighetsgrad hos lärare, genomsnittsbetyg och programutbud hos de olika skolorna. För dig som är befintlig elev presenterar vi även information såsom skolmat och läsårstider. Förutom att presentera statistik och automatgenererad information från bl a Skolverket, SCB och IST ger vi även skolorna möjlighet att bredda bilden av skolan på ett nyanserat sätt genom den utökade tjänsten Skolkollen Premium.


Är du skolledare eller pedagog och nyfiken på hur Skolkollen fungerar?

Skolkollen är en fantastisk medborgartjänst som ger er möjlighet att bli än mer tillgängliga för föräldrar och elever utan extra arbete. All information uppdateras automatiskt vilket gör att er profil alltid är aktuell. Vill ni ta kontroll över vilken information som presenteras i er skolprofil? Då får ni alla möjligheter att berätta hur ni arbetar, visa upp era goda resultat och vad som är fördelarna med just er skola, för både föräldrar, elever och potentiella medarbetare. Allt ni behöver göra är att uppgradera till Skolkollen Premium!