Sjunkande resultat för sjätteklassarna

Publicerad: torsdag 25 oktober 2018

Sjunkande resultat för sjätteklassarna

Tre år i rad har betygsresultaten för sjätteklassare försämrats. Enligt Skolverket är andelen godkända betyg nu nere på 77 procent. 

Våren 2015 var det 80,5 procent av sjätteklassarna som klarade godkända betyg i alla ämnen och nu i våras var det alltså 77,1 procent. Statistiken från Skolverket visar att resultaten skiljer sig beroende på kön, skola och bakgrund. Flickor klarar i större utstäckning kraven för att uppnå godkända betyg, men statistiken visar alltså att barnens sociala bakgrund och föräldrarnas utbildningsnivå påverkar resultaten. 

Läs mer om de sjunkande skolresultaten här.