Lediga jobb - Skolkollen

Publicerad: fredag 12 juli 2019

Lediga jobb - Skolkollen

Vi erbjuder dig en samlingstjänst för lediga lärarjobb


Skolkollen Lediga jobb är en del av Skolkollen som kommer göra det enklare för medborgare att se vilka lediga lärarjobb som finns tillgängliga över hela landet. Tjänsten möjliggör det även för skolor att framställa sig tydligare på ett värdeskapande sätt. Det är en tjänst som kommer erbjuda effektiv och aktuell information om många av landets skolor.  


Pontus Albinzon, IST’s Business Development Manager, menar på att hela samhället påverkas av lärarbristen i landet ”därför vill vi underlätta rekryteringen av fler nya lärare”. Via den här tjänsten som tagits fram kommer de som söker jobb inom läraryrket få en god översikt över tjänsterna som finns tillgängliga. Skolorna kommer i sin tur, via denna nya kanal, få möjlighet att kunna hitta nya lärare att rekrytera.

 

Platsannonserna listas genom automatgenererad information som kommer direkt från Arbetsförmedlingen. Den som söker ett jobb via denna tjänst kommer få en bra översikt då vi utöver Skolkollen Lediga jobb också sammanställer information om skolorna som bland annat antalet elever, behörighetsgrad hos lärare, personalens kontaktuppgifter på skolorna och elevernas genomsnittsbetyg.

 

Skolinspektionen har även en medverkande roll i vårt arbete där vi utgår från enkäten som lyfter pedagogisk personal. Enkäten visar vilken nivå respektive skola ligger på vad gäller faktorer som till exempel ordningsregler, stimulans, pedagogiskt ledarskap och trygghet. De skolor som önskar komplettera sina uppgifter med ytterligare information kan göra det här och på så sätt marknadsföra sig utåt.

 

För att sammanfatta det hela menar Albinzon att tjänsten skapar goda förutsättningar för att generera en lyckad och hållbar matchning mellan skolor och lärare. Det ska gynna båda parterna!


Vill du veta mer om hur det fungerar?

Kontakta Pontus Albinzon

Business Development Manager, IST Home

Tel: + 46 703 73 71 83 eller e-post: pontus.albinzon@ist.com

 

Sök efter lediga jobb i din kommun här