Att välja skola

Hur väljer jag förskola?

Är det dags att välja förskola för ditt barn? Val av förskola är ett viktigt och svårt beslut. Ditt barn kommer spendera mycket tid på sin förskola så det gäller att hitta en miljö som är både trygg, rolig och som stimulerar utveckling. Nedan har vi sammanställt ett antal viktiga aspekter att tänka på innan du väljer förskola till ditt barn.

Privat eller kommunal förskola?

I många kommuner finns såväl privata som kommunala förskolor. Vissa förskolor drivs även som föräldrakooperativ vilket kan vara inressant för dig som vill vara mer delaktig i ditt barns förskolas verksamhet.


Personalen

Hur hög är personaltätheten?

Ju fler pedagoger/anställda per barn desto bättre. Undersök gärna hur personaltätheten ser ut hos de förskolor du är intresserad av.


Hur pass utbildad är personalen?

För att ditt barn ska lära sig och utvecklas är personalens utbildningsnivå viktig. Undersök hur stor andel av personalen som har examen på både förskolan och den avdelning som ditt barn ska gå på.


Barngrupperna - hur stora är de?

Små barn mår bäst i små grupper. Det ger enligt de flesta experter även en högre kvalitet på verksamheten. Skolverket rekommenderar barngrupper om 6-12 barn i åldrarna 1-3. För barn som är 4-5 år är riktmärket 9-15 barn. Hur ser det ut på de förskolor du jämför?


Hur ser miljön utomhus och inomhus ut?

Hur ser gården ut? Finns det träd och grönska? Forskning visar att bra utomhusmiljöer med riklig växtlighet har en väldigt positiv effekt på barnens mående. Gör studiebesök på förskolan för att själv bilda dig en uppfattning om hur inomhus- som utomhusmiljön ser ut och hur du tror att den passar just ditt barn.


Pedagogiska inriktningar

Vissa förskolor jobbar efter olika typer av pedagogiker såsom Montessori, Waldorf, Reggio Emilia och I ur och skur. Läs på om alternativen för att bilda dig en uppfattning om vad som passar ditt barn bäst.


Avstånd från hemmet

Viktigast av allt är naturligtvis att förskolan du väljer ger bästa möjlighet för ditt barn att må bra, trivas och utvecklas. Avståndet till förskolan bör därför inte väga tyngst vid val av förskola. Dock finns det utöver de logistiska fördelarna andra positiva effekter av att ha förskolan nära hemmet. Ditt barn kanske vill leka med sina förskolekompisar även efter förskolan vilket blir enklare om de bor i närheten.


Maten - lagar förskolan egen mat?

Har förskolan eget kök? Finns det vegetariska och veganska alternativ? God kost och näringsrik mat är viktig för att ditt barn ska orka med dagen. Undersök hur det ser ut på de förskolor du är intresserad av.


Rätten till förskola

Kommunen ansvarar för att erbjuda förskola till barn som är bosatta i Sverige och som inte har börjat i förskoleklass eller grundskola. I normalfallet ska förskola erbjudas från det att barnet fyllt ett år. Barnet ska få gå i förskolan i den usträckning som behövs utifrån färäldrarnas arbetssituation, studier eller familjens situation i övrigt.


Vad gäller vid arbetslöshet och föräldraledighet?

Barn vars föräldrar är föräldralediga eller arbetslösa har rätt till förskola minst tre timmar per dag eller 15 timmar i veckan.

Läs mer på Skolverkets webbplats

Fler sidor

Hur skolan styrs

Betyg och betygssättning

Skolans uppdrag och ansvar

Lärarlegitimation

Att välja skola