Lärarlegitimation och förskollärarlegitimation

För att lärare ska kunna få en tillsvidareanställning och få sätta betyg måste dem ha lärarlegitimation för. I princip samma sak gäller förskollärare som även dem måste ha förskollärarlegitimation för att bli tillsvidareanställda. Med andra ord krävs det oftast både legitimation och behörighet för att få undervisa. På skolverket.se kan du ansöka om legitimation och dessutom utöka den med fler behörigheter.

Det finns två olika typer av legitimationer som du kan ansöka till:

Legitimation med svensk examen:

Här ansöker du som har en svensk examen om lärar- eller förskollärarlegitimation. Du kan också läsa om hur du förbereder dig inför ansökan, vad som händer efter att du ansökt och när du fått ditt beslut.

Legitimation med utländsk examen:

Här ansöker du som har en utländsk examen om lärar- eller förskollärarlegitimation. Du kan också läsa om hur du förbereder dig inför ansökan, vad som händer efter att du ansökt och när du fått ditt beslut.

Vill du utöka din lärar- och förskollärarlegitimation med fler behörigheter?

Det kan du också göra via skolverket.se. Dessutom kan du läsa mer om vad som händer efter att du ansökt och när du fått ditt beslut.

Att begära ditt utdrag ur registret över lärare och förskollärare

Alla lärare och förskollärare som har fått legitimation finns med i ett register över lärare och förskollärare. Vem som helst har rätt att begära utdrag ur registret, till exempel för att få veta om en viss person har legitimation.

Här kan du ta reda på hur du begär ditt utdrag!

https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/lararlegitimation-och-forskollararlegitimation/utdrag- ur-larar--och-forskollararregistret

Vill du veta mer? Besök Skolverket.se!

Fler sidor

Hur skolan styrs

Betyg och betygssättning

Skolans uppdrag och ansvar

Lärarlegitimation

Att välja skola